Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Psykosstödets innehåll

Syftet med stödprogrammet Psykosstödet är att patienten ska vara delaktig i sin vård. Det ska också underlätta kontakterna med vården. Som patient kan man gå igenom stödet på egen hand, tillsammans med någon som står en nära eller med någon av vårdpersonalen.

Eftersom stöd från närstående är en viktig faktor i processen för återhämtning tar projektet även fram ett stöd till närstående. Genom det kan närstående få ta del av samma information som patienten men också få råd om vad man som närstående kan göra i olika situationer.

Stödprogrammet växlar mellan text, bild och film och utvecklas i nära samarbete med egenerfarna, närstående och pilotverksamheter i samverkande regioner.  

Innehåll

Innehållet är indelat i sju kapitel

 • Start
 • Om psykos
 • Reflektera
 • Hälsa
 • Stöd i vardagen
 • Läkemedel
 • Berättelser

I varje kapitel finns två delar:

 • Att arbeta med som består av text, bild och film
 • Att fylla i som består av formulär

Arbetsprocess

Innehållet tas fram av en grupp bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, egenerfaren, närstående och designer.

Under arbetets gång testas innehållet kontinuerligt av egenerfarna, närstående och verksamhetsrepresentanter.

Innehåll faktagranskas av

 • Regionala arbetsgruppen för schizofreni, Region Stockholm
 • Regionala arbetsgruppen för schizofreni, Västra Götaland

Det färdiga stödprogrammet kommer att förvaltas av Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm. 

Pilotverksamheter

Piloterna är en viktig del i projektarbetet. Ett antal piloter är igång och ytterligare rekryteras löpande.

Klicka på länken för att läsa mer om piloterna, hur de arbetar och vad som krävs för att bli pilot.

 

Tidsplan

Psykosstödet utvecklas under våren 2020 och testas i piloter hösten 2020. Projektet förväntas avslutas i maj 2021.

Projektet en samverkan mellan regioner

Region Stockholm genomför projektet i samverkan med SLSO, Region Gotland, Västra Götalandsregionen och Wemind. Det är första gången ett nationellt samarbete sker kring Stöd och behandling. Projektet styrs av en styrgrupp med representanter från de samverkande regionerna. I styrgruppen finns också en brukarrepresentant.

Informationsmaterial

Här finns ett presentationsmaterial om projektet (april 2020).

Aktuellt just nu

Projektet löper över lång tid och det är många parter som medverkar. Klicka på länken nedan för att ta del av statusuppdateringar för projektet.

 

Kontakt

Projektledare Gunilla Eriksdotter, Region Stockholm

gunilla.eriksdotter@sll.se

Källor

Innehållet baseras till största delen på källor som

Om Stöd och behandling

Läs mer på

 • Uppdaterad: 26 maj 2020

 • Faktagranskad: 17 februari 2020

 • Redaktör: Irina Öström Zetterman