Brödsmule-navigation

Akut vård i Stockholms län

Tydliga vårdformer för besök vid behov av akut vård underlättar för både patienter och vårdgivare. Målet för den akuta vården är att rätt kompetens finns på rätt plats och vid rätt tid anpassat efter de hälso- och sjukvårdsbehov som patienten har. I Stockholms län finns fem vårdformer för akut vård: 1177 Vårdguiden Vårdcentraler/husläkarjourer, närakuter, akutmottagningar och intensivakut. Här finns information om vilken roll olika verksamheter har i strukturen för akut vård.

De fem vårdformerna

Tydliga vårdformer för besök vid behov av akut vård är en viktig del av satsningen på framtidens hälso- och sjukvård.