Brödsmule-navigation

Det nya IT- stödet

Ett standardsystem från en etablerad leverantör ska införas, vilket innebär att det redan används av andra regioner i Sverige och är anpassad till den nuvarande lagstiftningen. Ett standardsystem är också ett stabilt och beprövat system, men är inte specialbyggt för våra processer och arbetssätt och har därför begränsningar i hur mycket vi kan anpassa det.

Webbinarium

Vi bjuder in till informationswebbinarium den 24/8 och 25/8. Ett tillfälle att få mer information om vad som händer framöver och för dig som blir berörd av bytet till det nya IT-stödet att ställa frågor.

Varför upphandlas ett nytt IT-stöd?

Att det behövs ett nytt IT-stöd för utskrivningsprocessen har varit känt sedan länge. Det nuvarande IT-stödet WebCare, som utvecklades år 2000, är föråldrat och saknar viss funktionalitet. Trots att anpassningar gjorts i WebCare för att hantera lagen finns brister och ett behov av ett nytt IT-stöd kvarstår. Både den nya lagen och det nya IT-stödet kan komma att påverka sättet vi arbetar med utskrivningar.

Det nya standardsystemet kommer att:

  • Vara mer användarvänligt
  • Möjliggöra användande av systemstöd för fler verksamheter som arbetar i utskrivningsprocessen och som idag helt saknar systemstöd
  • Ge bättre möjlighet för uppföljning på såväl regional som lokal nivå

Upphandling

Under senaste HSN-mötet fattades beslutet att godkänna annonsering av upphandlingen av ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Förfrågningsunderlaget publicerades 31 maj på annonseringsplatsen TendSign. Nu kan intresserade leverantörer ta del av dokumenten och lämna anbud. Efter sista anbudsdagen tar en utvärderingsprocess vid. Den resulterar i tilldelning av kontrakt till leverantör. Avtal beräknas vara tecknat i oktober 2020.

Upphandlingen omfattas av sekretess för att säkerställa att samtliga leverantörer får samma information fram till dess att avtal har tecknats.

Upphandlingen av det nya IT-stödet görs utifrån det förarbete som gjorts under de senaste åren i form av förstudier, scenariobeskrivningar och processanalyser. Ett stort antal användare inom såväl kommunerna som Region Stockholm har under åren varit involverade och bidragit med sin kunskap. Arbetet har intensifierats i samband med den långsiktiga överenskommelsen om samverkan mellan Region Stockholm och länets kommuner vid utskrivning från slutenvård som trädde i kraft 1 januari 2020. Vi kommer att välja den leverantör som uppfyller våra ska-krav och som bäst uppfyller de flesta av våra övriga önskemål.

Införande

Nu pågår förberedelser inför införandet av det nya IT-stödet. Så snart avtalet är på plats kommer en detaljerad projektplan tas fram. För att det ska fungera bra med det nya IT-stödet är det viktigt att länets utskrivningsprocess är implementerad i verksamheten. Projektet inför IT-stödet men verksamheterna ansvarar för att arbeta enligt överenskommelsen kring utskrivningsprocessen.

Det kommande IT-stödet kommer att ge goda förutsättningar för att följa utskrivningsprocessen och är en avgörande faktor för att nå den gemensamma målbilden i överenskommelsen så väl som att följa lagens intentioner. Under våren 2021 planeras de första verksamheterna att börja använda det nya standardsystemet.

För mer information om regionens utskrivningsprocess:

Läs mer om Samverkan vid utskrivning (LUS)

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Utbildning av det nya systemet kommer ske efter konceptet ”train the trainer”. Detta innebär att varje organisation har ett ansvar att utbilda sina användare via så kallade trainers/lokala utbildare. Projektet utbildar i sin tur dessa trainers. Detaljerad utbildningsplan tas fram när tilldelningen är klar och avtal med leverantören undertecknats, vilket beräknas ske i oktober 2020.

Ett avtal mellan region och kommun liknande det som idag finns för WebCare, är framtaget och kommer skickas ut före sommaren. Målet är att dessa avtal är underskrivna innan ett avtal med den nya IT-stödsleverantören tecknas.

Övergripande tidplan

Bilden visar den övergripande tidplanen för projektet.

Prenumerera på nyheter gällande det nya IT-stödet

Missa inte nyheter gällande det nya IT-stödet som ska ersätta nuvarande WebCare. Du väljer nyhetskategorin ”IT-stöd och e-tjänster”, fyller i din e-postadress och trycker på ”Börja prenumerera”. Du kommer få ett mejl för att aktivera din prenumeration.

Prenumerationssida

Här kan du prenumerera på nyheter och/eller driftinformation från Vårdgivarguiden. Välj vilka kategorier du vill prenumerera på och fyll i din mejladress.

Frågor och svar

Projektledning och kontakt

Anna Savelius | Delprojektledare Implementering

Kerstin Rising | Projektledare

Klas Nilsson | Biträdande projektledare