Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vi rekommenderar samtliga som ska arbeta i Lifecare SP att läsa de rutin- och metodstöd som passar för er verksamhet innan ni tar del av utbildningsmaterialet. Detta för att få förståelse för var i processen för samordnad planerad utskrivning (SPU) er verksamhet kommer in.

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Utbildningens omfattning

Utbildningsmaterialet täcker in:

 1. Processen för samordnad planerad utskrivning (SPU)
 2. IT-stödet Lifecare SP

och beräknas ta cirka två till tre timmar att gå igenom.

Utsedda utbildare

Utbildning i Lifecare SP sker enligt ”train-the-trainer”-konceptet. Det vill säga att verksamheterna själva utser sina utbildare som först går igenom utbildningsmaterialet för eget lärande och sedan ansvarar för övriga medarbetares/slutanvändares utbildning.

Datum för kommande digitala frågetillfällen för utsedda utbildare

Vid nedanstående tillfällen har du som är utsedd utbildare möjlighet att ansluta digitalt och ställa frågor som uppstått efter det egna lärandet. Frågorna besvaras av representanter för införandeprojektet.

 • 6 september, 14.00-15.00 - endast för utsedda utbildare i pilot 1
 • 8 september, 09.00-10.00 - endast för utsedda utbildare i pilot 1 
 • 13 september, 14.00-15.00 - endast för utsedda utbildare i pilot 1 
 • 15 september, 09.00-10.00 - endast för utsedda utbildare i pilot 1
 • 20 september, 14.00-15.00
 • 22 september, 09.00-10.00
 • 27 september, 14.00-15.00
 • 29 september, 09.00-10.00
 • 11 oktober, 14.00-15.00
 • 13 oktober, 09.00-10.00

Ovanstående frågetillfällen avser etapp 1. Nya tillfällen för utbildare i etapp 2 publiceras i anslutning till etappens driftstart.

Utbildningsfilm och manualer om Lifecare SP

Utbildningsfilm

En utbildningsfilm om tio avsnitt är den primära utbildningen för användare av Lifecare SP. Observera att avsnitten är inriktade på hur Lifecare SP fungerar i stort och är alltså inte anpassad efter alla olika verksamheter i region och kommun.

Manualer

Manualer framtagna utifrån utbildningsfilmen:

Lifecare SP Avsnitt 1 - Lagen och rutinen
Lifecare SP Avsnitt 2 - Introduktion Lifecare
Lifecare SP Avsnitt 3 - Skicka inskrivningsmeddelande
Lifecare SP Avsnitt 4 - Utse fast vårdkontakt
Lifecare SP Avsnitt 5 - Planera inför utskrivning
Lifecare SP Avsnitt 6 - Kalla till SIP
Lifecare SP Avsnitt 7 - Meddela om utskrivningsklar
Lifecare SP Avsnitt 8 - Informera vid utskrivning
Lifecare SP Avsnitt 9 - Upprätta eller uppdatera samordnad individuell plan
Lifecare SP Avsnitt 10 - Följa upp och avsluta samordnad individuell plan

Manual för att skapa samordnad individuell plan (SIP) i Lifecare utanför utskrivningsprocessen:

Användarmanual för Lifecare SP

Då du är inloggad i systemet Lifecare SP finns där en användarmanual tillgänglig.

E-lärandeutbildning om Lifecare SP

På Region Stockholms utbildningsportal Lärtorget finns e-lärandeutbildningar för olika verksamhetsområden som komplement till utbildningsfilmen. Fler e-lärandeutbildningar publiceras löpande i nära anslutning till respektive verksamhetsområdes driftstart.

Arbetar du i en förvaltning eller ett bolag som har avtal med Lärtorget ska du logga in i Lärtorget via ditt eTjänstekort/SITHS. Det gör du för att resultatet ska inkluderas i din profil. Gå till Lärtorgets startsida och välj att logga in som medarbetare med ditt eTjänstekort/SITHS. Arbetar du hos en arbetsgivare som inte har avtal med Lärtorget ska du genomföra utbildningen via den publika sidan. Resultatet sparas då inte i Lärtorget.

Utbildningsmiljö för Lifecare SP

En utbildningsmiljö finns tillgänglig för alla som ska använda Lifecare SP. För att förstå och använda utbildningsmiljön på rätt sätt behöver du läsa instruktionerna nedan innan du loggar in. Observera att underhåll av utbildningsmiljön sker varje fredag klockan 13.00-14.00 och åtkomst är då inte möjlig. Vid underhållet återställs utbildningsmiljön till startpunkten vilket betyder att pågående processer och ärenden försvinner.

Support under införandeprojektet

Hittar du inte svaret på din specifika fråga går det bra att mejla till:

 • Uppdaterad: 30 juni 2022

 • Faktagranskad: 30 juni 2022

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Hanna Gustafsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen