Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vi rekommenderar samtliga som ska arbeta i Lifecare SP att läsa de rutin- och metodstöd som passar för er verksamhet innan ni tar del av utbildningsmaterialet. Detta för att få förståelse för var i processen för samordnad planerad utskrivning (SPU) er verksamhet kommer in.

Gemensamma riktlinjer och rutiner för verksamheter vid utskrivning enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Metodstöd för verksamheter vid utskrivning enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Utbildningens omfattning

Utbildningsmaterialet täcker in:

 1. Processen för samordnad planerad utskrivning (SPU)
 2. IT-stödet Lifecare SP

och beräknas ta cirka två till tre timmar att gå igenom.

Utsedda utbildare

Utbildning i Lifecare SP sker enligt ”train-the-trainer”-konceptet. Det vill säga att verksamheterna själva utser sina utbildare som först går igenom utbildningsmaterialet för eget lärande och sedan ansvarar för övriga medarbetares/slutanvändares utbildning.

Datum för kommande digitala frågetillfällen för utsedda utbildare

Vid nedanstående tillfällen har du som är utsedd utbildare, i etapp 2, möjlighet att ansluta digitalt och ställa frågor som uppstått efter det egna lärandet. Frågorna besvaras av representanter för införandeprojektet.

2022

 • Tisdag 29 nov, 14.00-15.00
 • Torsdag 1 dec, 09.00-10.00
 • Tisdag 6 dec, 14.00-15.00
 • Torsdag 8 dec, 09.00-10.00
 • Tisdag 13 dec, 14.00-15.00
 • Torsdag 15 dec, 09.00-10.00

2023

 • Tisdag 10 jan 2023, 14.00-15.00
 • Torsdag 12 jan 2023, 09.00-10.00
 • Tisdag 24 jan 2023, 14.00-15.00
 • Torsdag 26 jan 2023, 09.00-10.00

Utbildningsfilm och manualer om Lifecare SP

Utbildningsfilm

En utbildningsfilm om tio avsnitt är framtagen för användare av Lifecare SP. Observera att avsnitten är inriktade på hur Lifecare SP fungerar i stort och är alltså inte anpassad efter alla olika verksamheter i region och kommun.

Observera att när du klickat på länken behöver du scrolla ned för att kunna se och välja bland samtliga filmavsnitt.

Manualer

Manualer framtagna utifrån utbildningsfilmen:

Lifecare SP Avsnitt 1 - Lagen och rutinen
Lifecare SP Avsnitt 2 - Introduktion Lifecare
Lifecare SP Avsnitt 3 - Skicka inskrivningsmeddelande
Lifecare SP Avsnitt 4 - Utse fast vårdkontakt
Lifecare SP Avsnitt 5 - Planera inför utskrivning
Lifecare SP Avsnitt 6 - Kalla till SIP
Lifecare SP Avsnitt 7 - Meddela om utskrivningsklar
Lifecare SP Avsnitt 8 - Informera vid utskrivning
Lifecare SP Avsnitt 9 - Upprätta eller uppdatera samordnad individuell plan
Lifecare SP Avsnitt 10 - Följa upp och avsluta samordnad individuell plan

Manual för att skapa samordnad individuell plan (SIP) i Lifecare utanför utskrivningsprocessen:

Manual för hur hemlösa patienter, i Stockholms stad, ska hanteras i Lifecare SP

Lifecare SP - Registrering, hantering av hemlösa i Stockholms stad  

Användarmanual för Lifecare SP

Då du är inloggad i systemet Lifecare SP finns där en användarmanual tillgänglig.

E-lärandeutbildning om Lifecare SP

På utbildningsportalen Lärtorget finns e-lärandeutbildningar om Lifecare SP, för olika verksamhetsområden, som avslutas med ett kunskapstest för att bli godkänd och erhålla kursintyg. Fler e-lärandeutbildningar publiceras löpande i nära anslutning till respektive verksamhetsområdes driftstart.

Arbetar du i Region Stockholm, förvaltning/bolag, och vill att kursintyget ska registreras i din profil behöver du logga in för att genomföra kursen. Gå till lartorget.sll.se och välj att logga in med e-tjänstekort. Du hittar sedan kursen i kurskatalogen när du söker på Lifecare.

Övriga väljer länken ”Gå till kursen” för att komma direkt till kursen och måste själva se till att skriva ut/spara ned kursintyget när kursen är genomförd.

Observera att du har ett obegränsat antal försök för att bli godkänd och erhålla kursintyg.

Utbildningsmiljö för Lifecare SP

En utbildningsmiljö finns tillgänglig för alla som ska använda Lifecare SP. För att förstå och använda utbildningsmiljön på rätt sätt behöver du läsa instruktionerna nedan innan du loggar in. Observera att underhåll av utbildningsmiljön sker varje fredag klockan 15.00-16.00 och åtkomst är då inte möjlig. Vid underhållet återställs utbildningsmiljön till startpunkten vilket betyder att pågående processer och ärenden försvinner.

Support under införandeprojektet

 • Uppdaterad: 2 november 2022

 • Faktagranskad: 30 juni 2022

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Anelli Berntzon Johansen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen