Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Drygt 4000 patienter får malignt melanom varje år i Sverige. I de flesta fall är det patienten eller närstående som först uppmärksammar ett melanom och de söker då vanligen på sin vårdcentral. 

Teledermatoskopi är ett nytt arbetssätt där primärvården redan vid patientens första läkarbesök på husläkarmottagningen kan dra nytta av hudspecialistens erfarenhet genom konsultation på distans. Med hjälp av ett mobilt dermatoskop som sätts fast på en smartphone kan distriktsläkare som är osäkra på pigmenterade hudförändringar fotografera förändringen och skicka bilderna för granskning till en hudspecialist med nischkompetens och få svar inom sju dagar.

Arbetssättet med teledermatoskopi tidigarelägger korrekt diagnostik av melanom, förkortar ledtiden till operation, ger ökad trygghet hos patienter samt höjer kunskapen inom både primärvård och sekundärvård. Även andelen ”onödiga” operationer minskar. 

Ju tidigare vården hittar en hudcancer desto bättre blir patientens prognos. Malignt melanom är en hudcancer som potentiellt kan botas på vårdcentralen om förändringen upptäcks i tid. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutade i november 2019 om ett breddinförande av arbetssättet på Stockholms samtliga husläkarmottagningar. Arbetssättet teledermatoskopi skrevs in i husläkarmottagningarnas förfrågningsunderlag vid årsskiftet 2022/2023. 

Det nya IT-stödet Dermicus

Region Stockholm har upphandlat ett gemensamt IT-stöd, benämnt Dermicus, för att stödja arbetssättet med teledermatoskopi. 

Dermicus är installerat i Regionens IT-miljö med koppling till journalsystemet TakeCare. Remiss, svar och bilder lagras i regionens bildarkiv BFT (Bild- och FunktionsTjänst). Det innebär att distriktsläkare kan skicka remisser och se svar i TakeCare samt att tagna bilder är åtkomliga i bildarkivet BFT. Husläkarmottagningar som inte använder TakeCare kan skapa remisser och se svar och bilder direkt i Dermicus.

Dermicus har följande grundfunktioner:

 • Ta bilder med mobilt, digitalt dermatoskop
 • Skicka remiss inklusive bilder för konsultation
 • Hudspecialist granskar bilder, samråder med varandra och skriver svar
 • Meddelandehantering mellan vårdcentral och hudspecialist.

Införandet i verksamheter

Dermicus kommer successivt att bli tillgängligt för samtliga husläkarmottagningar som drivs av eller har avtal med regionen. Breddinförandet planeras att vara genomfört på samtliga husläkarmottagningar i Region Stockholm 1 mars 2023.

Införandet omfattar utbildning av distriktsläkare i teledermatoskopi samt användande av Dermicus.

Breddinförandet statades i maj 2021 och har föregåtts av först ett pilotprojekt därefter ett valideringsprojekt som genomförts av Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland.  

Husläkarmottagningar som  ännu inte är anslutna till systemet kan skicka in en intresseanmälan till e-postadressen nedan:

Verksamhetsinförande och utbildning

Granskningen sker huvudsakligen av hudläkare på Nya Karolinska Sjukhuset bedömningen av teledermatoskopiska bilder. Granskningskapaciteten kan komma att byggas ut med hudspecialister från Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Gå utbildning och få körkort

CaPrim på Akademiskt primärvårdscentrum (APC) har tagit fram en digital utbildning i teledermatoskopi bestående av ett flertal moduler som bland annat omfattar klinisk bedömning, dermatoskopisk bedömning av hudförändringar, excision, handläggning av patienter och det nya arbetssättet med Dermicus. Utbildningen är gemensam för Regionen och avslutas med en tentamen där 60 procent rätt krävs för att erhålla körkort för teledermatoskopi. 

Samtliga användare av teledermatoskopi ska gå utbildningen (minst två läkare per husläkarmottagning). 

Det är en kostnadsfri webbutbildning som beräknas ta totalt ca 4-6 timmar, men som kan genomföras i egen takt.

Information om hur ni anmäler er till utbildningen skickas ut i separat mail inför att ni ska starta. Kontakta oss via e-postadressen nedan om ni är intresserade av att börja med teledermatoskopi redan till nästa start. Samtliga husläkarmottagningar i region Stockholm som har avtal med regionen kommer att på sikt få tillgång till teledermatoskopi.

Verksamhetsinförande och utbildningKomma igång med Dermicus

För att komma igång med Dermicus behöver en husläkarmottagning efter att den fått ett bekräftat startdatum göra följande:

 1. Beställa utrustning
 2. Aktivera telederma för husläkarmottagning
 3. Anmäl centeradministratör
 4. Installera och testa Dermicus

Beställ utrustning

Den tekniska utrustning som behövs är en mobiltelefon med tillhörande skal och dermatoskop. Husläkarmottagningen beställer mobiltelefon i enlighet med egna inköpsrutiner.  Digitalt dermatoskop kan husläkarmottagningen beställa av leverantören av Dermicus om inga egna avtal finns.

Under breddinförandet ersätter regionen (APC) i efterhand för inköp av en uppsättning av utrustning med en engångssumma som täcker mobil, tillhörande skal med dermatoskop samt 5 000 kronor för utbildningstid. Detta gäller för husläkarmottagningar som inte redan har utrustning.  Information om detta samt faktureringsadress kommer att skickas ut i separat mail i samband med att husläkarmottagningen får bekräftelse om start.

Följande finansierar respektive husläkarmottagning själv:

 • Eventuellt abonnemang för datatrafik (så länge telefonen endast används till teledermatopskopi räcker det med 1 GB i datatrafik)
 • Eventuellt inköp av fler utrustningar
 • Ersättningsutrustning vid skada eller dylikt.

Aktivera telederma för husläkarmottagning

Verksamhetschef behöver anmäla att husläkarmottagningen ska anslutas till telederma, vilket betyder att mottagningen registreras i Dermicus och ges tillgång till telederma-remisser i TakeCare. Här ska även husläkarmottagningens kombikakod anges.

Anmäl centeradministratör

Varje husläkarmottagning ansvarar för att administrera sina egna användare. Den som har denna behörighet på en husläkarmottagning benämns centeradministratör. Verksamhetschef måste anmäla vem som ska vara centeradministratör för den egna husläkarmottagningen. 

Lägg upp användare

En användare som fått sitt körkort ska skicka följande uppgifter till den lokala centeradministratören för att få ett användarkonto i Dermicus:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • HSA-ID
 •  Yrkestitel
 • Privat mobilnummer (används ibland för att skicka engångslösenord vid inloggning)
 • Bekräftelse på körkort efter genomförd utbildning.

Användaren kommer sedan att få ett mejl med en aktiveringslänk där denne loggar in och anger sitt lösenord.

Installera och testa Dermicus

När mobiltelefon och mobilskal med dermatoskop har anlänt behöver utrustningen kontrolleras. Detta görs med fördel av centeradministratören.

Handhavande och instruktioner

Följ nedanstående länkar för att hitta handhavandeinstruktioner.

Frågor och svar

Kommande förvaltningsorganisation

Parallellt med införandet sker ett arbete inom HSF för att ta fram en ny förvaltningsorganisation. Det sker vid sidan av införandeprojektet.

Arbetet innebär bland annat att etablera en central förvaltningsorganisation och en förvaltningsstyrning som leds av en styrgrupp där olika parter ingår. Tanken är att det ska vara god samverkan mellan involverade parter, det vill säga mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), sjukhus, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och privata vårdgivare.

Objektförvaltning är etablerad inom objektet FO-Vårdprocess som samordnar allt arbete i den etablerade lösningen. I arbetet ingår också att med Serviceförvaltningen IT leverera en stabil och säker drift av Telederma. Applikationsförvaltningen jobbar också nära leverantören av Telederma för att säkerställa att verksamheternas krav kan tillgodoses, samt att de kontinuerliga uppdateringar som kommer i Telederma levereras med kvalitet. 

Kontakt

Verksamhetsinförande och utbildning

 • Uppdaterad: 6 december 2022

 • Faktagranskad: 6 december 2022

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Elinor Nemlander, Akademiskt primärvårdscentrum