Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samtliga system som anropar PU inom Region Stockholm och Gotland behöver uppdateras med en modernare och säkrare anslutning samt säkerställa följsamhet mot GDPR.  Målet är att alla system ska ha en moderniserad koppling mot PU-tjänsten senast fjärde kvartalet 2023

Personuppgiftsregistret, PU är ett register över boende i Stockholms län och Gotland som innehåller folkbokföringsuppgifter. Användning av Personuppgiftsregistret kräver ett giltigt avtal med Region Stockholm. Övriga hänvisas till Skatteverket eller SPAR.

Projektets uppdrag

Målet för projektet är att alla system ska ha en moderniserad koppling mot PU-tjänsten senast fjärde kvartalet 2023.

Berörda vårdgivare och system

Alla system hos vårdgivare som hanterar kunder med avtal inom Region Stockholm för integration mot PU-tjänsten berörs.

Vad behöver göras och när?

Samtliga systemägare och vårdgivare behöver omgående ta reda på vilka system som berörs och meddela PU-Säk projektet detta.  PU-Säk planerar där efter arbetet för fortsatt modern koppling för anslutning mot PU.

Kontakta oss för närmare och fler detaljer.

Alternativa lösningar

För de leverantörer och vårdgivare som inte har möjlighet att modernisera sina system kan följande två alternativ användas:

PU-webben

För att kunna logga in i PU-webben för personuppgifter behöver personen eller vårdenheten ha ett avtal med Region Stockholm samt vara ansluten till regionens kommunikationsnät, SLLnet alternativt använda ett SAM-konto. Inloggning sker via e-tjänstekort.

Register över boende i Stockholms län och Gotland som kan integreras med journalsystemet eller nås genom en webbtjänst.

Arv-portalen

ARV-portalen är en e-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Verksamheter som drivs enligt lagen om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF, samt vårdgivare med särskilt ARV-avtal ska använda ARV-portalen.

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar går det bra att mejla dem till:

Lona Justesen|Projektledare Projekt PU-Säk

  • Uppdaterad: 15 augusti 2023

  • Faktagranskad: 15 augusti 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Lona Justesen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen