Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppföljning av vårdgivares följsamhet till avtal är ett av hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag. Inom olika vårdområden finns det löpande uppföljning som sker årligen. Det finns även andra typer av uppföljningar som till exempel kan röra en specifik frågeställning. Om uppföljningen, eller om någon annan signal visar på eventuella brister görs en fördjupad uppföljning av vårdgivaren. Den omfattar ofta journalgranskning med kontroll av verksamhetens prestationer och ersättningar, utifrån kvalitet och patientsäkerhet.

Om den fördjupade uppföljningen visar på brister genomförs ofta ytterligare en fördjupad uppföljning. Den kan göras direkt efter den fördjupade uppföljningen för att utreda vilka konsekvenser den bristande avtalsefterlevnaden ska få, eller efter en period för att se om vårdgivaren åtgärdat bristerna.

Ibland gör förvaltningen en screening av flera vårdgivare inom samma vårdområde för att se hur till exempel ett vårdval fungerar. Brister eller frågeställningar som kommer fram vid en screening kan leda till nya fördjupade uppföljningar.

Konsekvenser för vårdgivare som inte uppfyller vårdavtal kan exempelvis vara

  • att de får ta fram en åtgärdsplan för att visa hur de ska komma till rätta med bristerna,
  • återbetalning av felaktigt utbetald ersättning
  • eller att avtalet hävs.

Vid allvarliga avvikelser kan det även bli aktuellt med anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller polisen.

Kontakt

Funktionsbrevlåda för frågor om fördjupade uppföljningar

  • Uppdaterad: 6 november 2020

  • Faktagranskad: 8 november 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Anna Häggqvist, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen