Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Välkommen till en heldagsutbildning i förjupad Motiverande intervju (MI). Motiverande Intervju (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor. Fördjupningsutbildningen i MI ger dig möjlighet att utveckla dina samtalsfärdigheter och ger dig verktyg att kunna möta motstånd i samtalet samt hur du lockar fram förändringslust.

Datum: Onsdag 18 september, klockan 8.30-16.00
Var: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, 117 61 Stockholm
Utbildningen är kostnadsfri.

  • Uppdaterad: 18 mars 2024

  • Faktagranskad: 18 mars 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Heléne Grantelius, mödrahälsovårdsenheten