Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Motiverande Intervju (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor. Tredagarsutbildningen riktar sig till personal verksam på barnmorskemottagning inom Region Stockholm och ger dig möjlighet att utveckla dina samtalsfärdigheter.

Syftet med MI är att tydliggöra och stärka klientens egen motivation och tillit att kunna genomföra en förändring. Utbildningen varvar föreläsningar, praktiska övningar och film och en stor del bygger på deltagarnas kliniska erfarenhet och engagemang. Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina samtalsfärdigheter och ger dig verktyg att kunna möta motstånd i samtalet samt hur du lockar fram förändringslust.

Motiverande intervju hösten 2024

Datum

Tisdag 10 september, onsdag 11 september och torsdag 19 september. 

Tid

Klockan 8.30–16.00

Plats

Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18 i Stockholm.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

  • Uppdaterad: 14 mars 2024

  • Faktagranskad: 14 mars 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Heléne Grantelius, mödrahälsovårdsenheten