Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

En utbildning för dig som möter barn med övervikt och obesitas och deras föräldrar inom barnhälso- och sjukvården. Under utbildningen får du teoretisk och praktisk kunskap om behandling av barnobesitas.

Målgrupp

Legitimerad vårdpersonal och som möter barn med övervikt och obesitas och deras föräldrar, exempelvis sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, psykologer och läkare.

Innehåll

Utbildningen innefattar teoretisk och praktisk kunskap om behandling av barnobesitas samt träning i att hålla föräldragrupper med fokus på föräldrabeteenden som stärker interaktionen mellan barn och föräldrar vilket i sin tur kan underlätta förändringar av levnadsvanor och andra beteenden.

Omfattning

Fyra heldagar online via Zoom. Utbildningen ges vanligen två gånger per år.

Kostnad

8000 kronor.

Certifiering

För att bli certifierad i metoden, det vill säga att hålla MoM föräldragrupper, behöver deltagaren utöver utbildningen delta i handledning under sin första föräldragrupp. 

Anmälan

Mer information

Var behandlas barn med obesitas?  

  • Barn och unga med obesitas (isoBMI >30) ska remitteras till barn och ungdomsmedicinsk mottagning (LOV BUMM).
  • I basuppdraget för samtliga BUMM ingår att utföra läkarundersökningar samt behandlingsinsatser till barn och ungdomar med diagnostiserad obesitas (isoBMI >30) eller med övervikt och tillhörande särskilda riskfaktorer.
  • Barn och unga med övervikt ska i första hand omhändertas på husläkarmottagning eller barnavårdscentral.
  • Barn och unga med ohälsosamma matvanor och/eller otillräcklig fysisk aktivitet, utan diagnostiserad obesitas men ex övervikt, ska i första hand erbjudas behandlingsinsatser [Länk till sidan om Familjestödsprogram] på husläkarmottagning och barnavårdscentral och när det inte är tillräckligt hänvisas till primärvårdsrehabilitering.

Kunskapsstyrning inom barnövervikt och obesitas

Barnövervikt och barnobesitas är ett prioriterat målområde i kunskapsstyrningen i regionalt programområde barn och ungdomars hälsa (RPO BU). Ett delmål är att öka användningen av effektiva behandlingsinsatser. I RPO:s mål- och insatsplan för 2023-2024 har förtydligats att evidensbaserade behandlande metoder som Mer och mindre behöver implementeras.

  • Uppdaterad: 27 mars 2023

  • Faktagranskad: 27 mars 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen