Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Öppet för hbtq-diplomerade vårdverksamheter med uppdrag av Region Stockholm, samt vårdmottagningar med inriktning sexuell och reproduktiv hälsa.

Emil Briones Ahlén är socionom och har tidigare arbetat med sexhälsa som kurator inom hälso- och sjukvården. Sedan 2018 är han ansvarig för det hivpreventiva och individstödjande arbetet på RFSL Stockholm. Han var 2019 med och startade upp Sveriges första chemsexmottagning, finansierad genom Region Stockholm, som är en samtalsmottagning utanför vården som riktar sig till personer som har erfarenhet av chemsex eller har funderingar kring droger och sex.


Under denna fördjupningsföreläsning kommer ni få ta del av de erfarenheter projektet dragit, med fokus på metod och utmaningar, men även kortfattad grundläggande kunskap kring fenomenet chemsex och hur vården kan arbeta med målgruppen.

När

8 november, 13.30 – 15.00

Var

Lindhagensgatan 98, Stortorget.

Anmälan

Skicka anmälan via e-post senast 30 oktober, först-till-kvarn-principen gäller. 

Meddela gärna om ni har någon allergi/kostpreferens eller särskilda behov som vi ska ta hänsyn till.

  • Uppdaterad: 31 augusti 2023

  • Faktagranskad: 31 augusti 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Rachel Seltzer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen