Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Att arbeta med hbtq-frågor är ett viktigt och prioriterat område inom Region Stockholm.

Utbildningsinnehåll

HBTQ - normer, kön och sexualitet är en webbutbildning som vill lyfta ämnet HBTQ och inspirera till reflektion. Utbildningen är ett led i att utveckla HBTQ-kompetensen hos alla medarbetare, enligt intentionerna i Region Stockholms Hållbarhetspolicy och Hållbarhetsstrategi, för att de ska ha en gemensam grund att stå på.

Utbildningen behandlar grundläggande utgångspunkter, till exempel vad normer är och hur de påverkar oss. Den ger också möjlighet till reflektion kring kön och sexualitet.

Utbildningen som tar cirka 30 minuter vänder sig till alla som är anställda i Region Stockholm eller hos arbetsgivare som har avtal med Region Stockholm.

Lärtorget

Utbildningen finns på Region Stockholms utbildningsplats Lärtorget. Det finns två delar av Lärtorget, både en öppen sida för alla och en sida endast för anställda med inloggning i Region Stockholm.

HBTQ-utbildningen går att nå både från den öppna sidan och från sidan som kräver inloggning.

Ansvariga

Ansvariga för utbildningen är Hållbarhetsavdelningen, enheten Social hållbarhet och strategi, Regionledningskontoret. Utbildningen är framtagen i samverkan med RFSL och Diskrimineringsombudsmannen.

Kontakt

Annika Olsson

  • Uppdaterad: 10 maj 2022

  • Faktagranskad: 10 maj 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Annika Olsson, regionledningskontoret