Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Information inför vårterminen 2025

Som ett led i arbetet med att trygga kompetensförsörjningen avsätter Region Stockholm medel för att medfinansiera löneförmån för sjuksköterskor som utbildar sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska. Medel för privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm hanteras av Hälso -och sjukvårdsförvaltningen, (HSF).

Medfinansiering betalas ut med maximalt 562 000 kronor per helårsstuderande, 281 000 kronor per termin. Halvårstuderande 140 500 kronor per termin.

Mer detaljerad information gällande ansökningsförfarandet för vårterminen 2025 kommer i mitten av juni 2024.

Kontakt

För frågor är du välkommen att mejla till:

Medfinansiering av studielön

  • Uppdaterad: 7 mars 2024

  • Faktagranskad: 7 mars 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Carl Lundblad, hälso- och sjukvårdsförvaltningen