Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det finns många fallgropar i samband med rekrytering och en felrekrytering sker nästan alltid omedvetet och trots goda intentioner.

I utbildningen får du möjlighet att reflektera kring hur du brukar göra och vilka moment i rekryteringsprocessen som kan vara avgörande för att rekrytera fel. Utbildningen består av fyra steg, samma som i rekryteringsprocessen; sätta igång, göra urval, intervjua och fatta beslut.

Anmälan

  • Uppdaterad: 15 maj 2023

  • Faktagranskad: 15 maj 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Eva Bergman, regionledningskontoret