Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm anordnar regelbundet grundkurser i smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner med fokus på klamydia och gonorré. Kursen riktas till personal vid vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar, STI-mottagningar samt ungdomsmottagningar i Region Stockholm.

Efter godkänd kurs har deltagaren fått den särskilda kompetens som krävs för att utföra smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner.

Tid

Torsdag 15:e februari kl. 09.00-16.00

eller

Torsdag 25:e april kl. 09.00-16.00

Plats

Lindhagensgatan 98, lokal Stortorget, BV

För vem

Personal vid vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar i Region Stockholm

Utbildningsansvarig

Kontakta oss vid frågor eller utbildningsbehov inom infektionssjukdomar, smittspridning eller möjliga preventionsinsatser.

  • Uppdaterad: 27 november 2023

  • Faktagranskad: 2 juni 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen