Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm bjuder in till ett seminarium för medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommuner i Stockholms län.

Seminariet kommer att ta upp aktuella frågor som rör smittskydd och vårdhygien med fokus på särskilda boendeformer för äldre. Ämnen som tas upp är bland annat anmälningspliktiga resistenta bakterier, vaccinationer, säsongsmittor, vårdhygieniska utmaningar i SÄBO-miljö samt en föreläsning av Strama Stockholm om behandlingsrekommendationer för äldre.

Varmt välkomna!

Anmäl dig senast den 13 maj.

Tid

20 maj kl. 13.00-16.30

Plats

Lindhagensgatan 98, Lokal Stortorget

För vem

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommuner i Stockholms län

Mötet är fysiskt och vi har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda ett digitalt deltagande.

Vid önskemål på innehåll eller andra frågor är du välkommen att kontakta oss.

Utbildningsansvarig

Kontakta oss vid frågor eller utbildningsbehov inom infektionssjukdomar, smittspridning eller möjliga preventionsinsatser.

 

  • Uppdaterad: 29 februari 2024

  • Faktagranskad: 28 februari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen