Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Smittskydd Stockholm bjuder in till en utbildning för dig som arbetar inom företagshälsovården och studenthälsan om aktuella smittskyddsfrågor.

Under eftermiddagen kommer information att ges om hälsodeklarationer för personal, anmälningspliktiga resistenta bakterier, personalvaccinationer, tuberkulos, blodburna smittor och hantering av sticktillbud, och personalinfektions-PM.

Varmt välkomna!

Anmäl dig senast den 21 maj.

Tid?

29 maj kl. 13.00-16.00

Plats?

Lindhagensgatan 98, Lokal Stortorget

För vem?

För dig som arbetar inom företagshälsovården och studenthälsan

Mötet är fysiskt och vi har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda ett digitalt deltagande.

Vid önskemål på innehåll eller andra frågor är du välkommen att kontakta oss.

Utbildningsansvarig

Kontakta oss vid frågor eller utbildningsbehov inom infektionssjukdomar, smittspridning eller möjliga preventionsinsatser.

 

  • Uppdaterad: 3 april 2024

  • Faktagranskad: 3 april 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen