Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

När är det bra att använda antibiotika och när fungerar det inte? Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Regioner har skapat en webbutbildning som ger kunskaper i frågan.

Webbutbildningen, som tar cirka 40 minuter att genomföra, har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner och Strama Stockholm i samarbete med Stramagrupperna i Blekinge, Dalarna, Jönköping, Kronoberg, Västerbotten och Västra Götaland.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till läkare i öppen- och slutenvård samt tandläkare men även sjuksköterskor kan ha glädje av utbildningen.

Baseras på patientfall

Fokus ligger på den praktiska handläggningen av patienter och baseras på patientfall. Kursen innehåller också en teoridel och kortsvarsfrågor.

Till webbutbildningen

Webbutbildning för läkare och sjuksköterskor som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar.

Läs mer om Strama Stockholm

Strama Stockholm verkar för en rationell antibiotikaanvändning och därmed minskat antibiotikatryck i länet.

Regionens samverkan mot antibiotikaresistens.

  • Uppdaterad: 21 februari 2024

  • Faktagranskad: 21 februari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anna-Lena Fastén, hälso- och sjukvårdsförvaltningen