Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

En instruktionsvideo från Vårdhygien Stockholm. I filmen ser du hur man tar på sig ett andningsskydd.

Andningsskydd ska användas i situationer där det finns risk för luftburen smitta, till exempel vid undersökning, behandling och omvårdnad av patient med misstänkt eller bekräftad smittsam tuberkulos.

 

Vid vård av patient med luftburen smitta samt vid misstanke om smittsam lungtuberkulos ska du använda andningsskydd av klass FFP3.

1. Öppna upp andningsskyddet.

2. Böj näsbygeln.

3. Forma skyddet till en kupa.

4. Vänd skyddet, och ta med andra handen tag i banden.

5. Placera skyddet under hakan och dra bägge banden över huvudet.

6. Forma och justera skyddet.

7. Tryck till bygeln över näsan.

8. Justera så att banden sitter bra i nacke och bakhuvud.

9. Utför läckagetest. Kupa händerna över näsa och mun, och andas in kraftigt.

10. Vid behov, justera skyddet och utför sedan läckagetestet igen.

11. Ta av det använda skyddet genom att lyfta banden över huvudet.

12. Vidrör inte skyddet med händerna.

13. Kasta skyddet och desinfektera händerna.

  • Uppdaterad: 15 september 2022

  • Faktagranskad: 15 september 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen