Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Föreläsningarna ger kunskap om hur bakterier och virus sprids samt hur personal genom rutiner för rengöring och desinfektion minskar risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner. De är cirka 10 minuter långa och är ett underlag för att utveckla kunskap och rutiner för vårdhygien på särskilda boenden i länets kommuner. 

Digitala föreläsningar

Föreläsningarna är uppdelade i två delar och finns på Lärtorget.

Föreläsning, del 1: Mikroorganismer och smittvägar

Denna föreläsning går igenom hur bakterier, virus och andra mikroorganismer kan sprida sig från en person till en annan eller från en plats i kroppen till en annan plats i samma kropp – och hur vi gör för att undvika att det händer. Det kan vara direkt smitta från en person till en annan eller smitta från en person till en annan via något vi tagit på.

Föreläsning, del 2: Rengöring och desinfektion

Denna föreläsning går igenom grunderna i rengöring och desinfektion av ytor. Genom att minska bakterier och virus i vår närmiljö minskar vi risken för smittspridning. Det kräver väl fungerande rutiner som tydlig ansvarsfördelning mellan lokalvårdare respektive vård- och omsorgspersonal där det klart och tydligt klargörs vem som gör vad.

  • Uppdaterad: 14 november 2022

  • Faktagranskad: 14 november 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen