Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Branschrådet är en samverkansgrupp mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och vårdgivarna. Det fungerar som ett forum, där både privata och offentliga vårdgivare kan möta beställaren för information och dialog inom strategiska områden som berör beställare och utförare.

Arbetsområden

I Branschrådet sitter representanter för vårdgivare i länet. På en övergripande nivå diskuterar Branschrådet strategiska frågor som rör:

 • vårdstrukturen i länet
 • uppdragsbeskrivningar och uppföljningsplaner
 • ersättningssystem
 • upphandling och tillämpning av Lagen om offentlig upphandling, LOU
 • etiska riktlinjer, värdegrund och patientsäkerhet
 • budget och bokslut
 • vårdkedjor och vårdvalsmodeller
 • behovsanalyser
 • tandvård.

Arbetsformer

 • Branschrådets representanter träffas sex gånger per år.
 • Branschrådet utser särskilda referensgrupper för frågor som är viktiga för branschen att följa.

Deltagare i Branschrådet

Region Stockholm

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO
Karolinska
Södersjukhuset AB
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Privata utförare

Aleris AB
Capio AB
Ersta Diakonisällskap
Global Health Partner AB
PIST – Personalägda vårdcentraler i Stockholm
Praktikertjänst AB
Stiftelsen Stockholm sjukhem
Stockholms privata fysioterapeuter
Stockholms privatläkarförening/Stockholms privatläkarservice AB
Vårdföretagarna

 • Uppdaterad: 18 november 2021

 • Faktagranskad: 18 november 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Peder Eskesen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen