Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Health Technology Assessment - HTA

Metodrådet Stockholm – Gotland startades 2009, efter beslut i dåvarande Landstingsstyrelsen (LS 0812-1179). Verksamheten har under 2022 blivit HTA Region Stockholm och flyttat till Centrum för Hälsoekonomi, Informatik och Sjukvårdsforskning (CHIS).

HTA Region Stockholm är ett centrum för utvärdering av det vetenskapliga underlaget för nya och ifrågasatta metoder och processer inom vården.