Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Health Technology Assessment - HTA

Metodrådet Stockholm-Gotland är en regional funktion för utvärdering av det vetenskapliga underlaget för nya och ifrågasatta metoder och processer inom vården. På engelska kallas det Health Technology Assessment, HTA. En HTA-utvärdering innebär att man med en systematisk granskning av vetenskaplig litteratur tar reda på kunskapsläget.

Metodrådets uppdrag är att stödja vårdgivarna i att göra en systematisk, vetenskaplig utvärdering enligt metodik från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.