Sökträffar

Central venkateter och risk för kateterrelaterad infektion på IVA, HTA-rapport 2017:38

Cyanoacrylat och post- operativa sårinfektioner, HTA-rapport 2013:8

Cyanoacrylat, HTA-report 2013:8

Deep brain stimulering vid dyskinetisk cerebral pares HTA-rapport 2020:53

Donor-specific antibodies, HTA report 2013:7

Favourable effect of Alexis wound edge protector, HTA-report 2014:9

Fetal monitoring with computerized ST-analysis during labor - a systematic review, HTA-report 2011:3

Home-delivery primiparas, HTA report 2013:6

Intraossös nålsättning med borr vid akuta tillstånd, HTA-rapport 2010:1

Kan rumsdesinfektion med torr väteperoxid-dimma minska smittspridning av C.difficile? HTA-rapport 2011:4

Minskar antalet urinvägsinfektioner vid korttidsbruk av urinkatetrar belagda med silverlegering, HTA-rapport 2010:2

MitraClip vid behandling av svår mitralis-insufficiens, HTA-rapport 2012:5

MitraClip®, HTA-report 2012:5

Risker med planerad hemförlossning för förstföderskor, HTA-rapport 2013:6

STAN - HTA report 2011:3

Sårinfektioner efter kirurgi – effekt av triklosanbelgda suturer, HTA-rapport 2014:11

Triclosan, HTA-report 2014:11

Uppföljning av donatorspecifika antikroppar efter njurtransplantation, HTA-rapport 2013:7

VATS lobectomy for non-small cell lung cancer, HTA-report 2014:10

VATS lobektomi vid lungcancer stadium I – femårsöverlevnad, livskvalitet, postoperativ smärta och skulderfunktion, HTA-rapport 2014:10

Vattenförlossning, HTA-rapport 2019:51

Ytliga sårinfektioner efter kolorektal kirurgi och appendektomi – gynnsam effekt av Alexis sårkantsskydd, HTA-rapport 2014:9