Till start

Vårdgivarguiden

Sökträffar

Baklofenbehandling vid ärftlig och idiopatisk dystoni, HTA-rapport 2020:55

Hur är evidensläget vad gäller baklofenbehandling (peroral och intratekal) till barn och unga med ärftlig eller idiopatisk dystoni?

Bordssaltsbehandling av navelgranulom hos spädbarn, HTA-rapport 2021:59

Är bordssalt (vanligt salt) effektivt och säkert och därmed bättre än silvernitrat vid behandling av navelgranulom hos spädbarn?

Buckybehandling/Grenz rays therapy för lentigo maligna/lentigo maligna melanom, HTA-rapport 2020:57

Är Buckybehandling/Grenz rays therapy hos patienter med LM/LMM effektivt och säkert jämfört med kirurgi?

Buckybehandling/Grenz rays therapy för psoriasis eller eksem, HTA-rapport 2020:56

Är behandling med Buckybehandling/ Grenz rays therapy av psoriasis/eksem effektivt och säkert jämfört med annan (lokal-) behandling?

Central venkateter och risk för kateterrelaterad infektion på IVA, HTA-rapport 2017:38

Central venkateter och risk för kateterrelaterad infektion på IVA.

Cyanoacrylat och post- operativa sårinfektioner, HTA-rapport 2013:8

Minskar antalet postoperativa sårinfektioner inom 30 dagar efter tillägg av cyanoacrylat till sedvanlig preoperativ hudförberedelse?

Cyanoacrylat, HTA-report 2013:8

Summary in English of the HTA-report, 2013:8

Deep brain stimulering vid dyskinetisk cerebral pares HTA-rapport 2020:53

Är Deep Brain Stimulation (DBS) en effektiv metod för barn med dyskinetisk CP och motoriska problem?

Donor-specific antibodies, HTA report 2013:7

Summary in English of the HTA-report, 2013:7

Effekt av stötvågsbehandling vid hälsenetendinopati och hälsporre, HTA-rapport 2021:58

Kan extern stötvågsbehandling vid hälsenetendinopati och hälsporre (plantarfasciopati, plantar fasciit) lindra smärta och därmed möjliggöra bättre rörlighet och ökad aktivitetsnivå?

Favourable effect of Alexis wound edge protector, HTA-report 2014:9

Summary in English of the HTA-report 2014:9

Fetal monitoring with computerized ST-analysis during labor - a systematic review, HTA-report 2011:3

Does the use of ST analysis during delivery reduce the incidence of fetal metabolic acidosis and hypoxic ischemic encephalopathy, the frequency of Cesarean sections and instrumental deliveries and the...

Home-delivery primiparas, HTA report 2013:6

Summary in English of the HTA-report, 2013:6

Intraossös nålsättning med borr vid akuta tillstånd, HTA-rapport 2010:1

Ger batteridrivna intraossösa borrar snabbare och/eller säkrare infart i blodbanan än övriga intraossösa nålar vid akuta tillstånd hos barn och vuxna där annan intravenös infart inte kunnat...

Kan rumsdesinfektion med torr väteperoxid-dimma minska smittspridning av C.difficile? HTA-rapport 2011:4

Kan rumsdesinfektion med torr väteperoxid-dimma minska smittspridning av C.difficile?

Minskar antalet urinvägsinfektioner vid korttidsbruk av urinkatetrar belagda med silverlegering, HTA-rapport 2010:2

Löper patienter som behöver korttidsbehandling (< en månad) med silverlegeringsbelagd urinkateter lägre risk för symtomgivande uvi respektive signifikant asymtomatisk bakteriuri än patienter vars...

MitraClip vid behandling av svår mitralis-insufficiens, HTA-rapport 2012:5

Resulterar behandling med MitraClip, av patienter ≥ 18år med degenerativ eller funktionell mitralisinsufficiens grad ≥ 3 och bedömda som inoperabla, jämfört med medicinsk behandling…

MitraClip®, HTA-report 2012:5

Summary in English of the HTA-report 2012:5

Risker med planerad hemförlossning för förstföderskor, HTA-rapport 2013:6

Är riskerna för neonatal mortalitet och morbiditet större vid barnmorskeledd hemförlossning jämfört med förlossning på sjukhus för friska förstföderskor och deras barn?

STAN - HTA report 2011:3

Summary in English of the HTA-report 2011:3

Sårinfektioner efter kirurgi – effekt av triklosanbelgda suturer, HTA-rapport 2014:11

Minskar risken för ytliga och djupa postoperativa sårinfektioner enligt definition vid användning av triklosanbelagt suturmaterial i fascia och/eller hud vid kirurgiska ingrepp/operationer jämfört med...

Transkutan supraorbital elektrostimulering, Cefaly vid migrän, HTA-rapport 2021:60

Kan transkutan supraorbital elektrostimulering förebygga migränanfall eller ha smärtlindrande eller -förkortande effekt vid akut migränanfall?

Triclosan, HTA-report 2014:11

Summary in English of the HTA-report 2014:11

Uppföljning av donatorspecifika antikroppar efter njurtransplantation, HTA-rapport 2013:7

Medför monitorering av nytillkomna donatorspecifika HLA-antikroppar (de novo DSA) efter njurtransplantation: - Tidigare identifiering av transplantatdysfunktion eller rejektion? - Färre...

VATS lobectomy for non-small cell lung cancer, HTA-report 2014:10

Summary in English of the HTA-report 2014:10

VATS lobektomi vid lungcancer stadium I – femårsöverlevnad, livskvalitet, postoperativ smärta och skulderfunktion, HTA-rapport 2014:10

Resulterar VATS-lobektomi vid lungcancer stadium I i bättre femårsöverlevnad, bättre livskvalitet, mindre smärtor och bättre skulderfunktion jämfört med öppen thorakotomi?

Vattenförlossning, HTA-rapport 2019:51

Är förlossning i vatten för friska kvinnor med en okomplicerad graviditet säkert för såväl barn som mor?

Ytliga sårinfektioner efter kolorektal kirurgi och appendektomi – gynnsam effekt av Alexis sårkantsskydd, HTA-rapport 2014:9

Minskar antalet postoperativa sårinfektioner efter kolorektal kirurgi och appendektomi genom användning av sårkantsskydd med två ringar (AlexisWound Protector/Retractor)?