Till start

Vårdgivarguiden

Sökträffar

Aferesbehandling vid steroidberoende eller steroidrefraktär inflammatorisk tarmsjukdom, HTA-yttrande 2015:19

Är aferesbehandling av vuxna steroidberoende eller refraktära patienter med ulcerös- eller Crohnkolit bättre än att inte ge aferesbehandling avseende klinisk och endoskopisk remission eller minskad...

Airsonett vid svårt atopiskt eksem, HTA-yttrande 2019:50

Fungerar Airsonett på indikation atopiskt eksem hos framförallt barn?

Aktiva mellanörenimplantat-AMEI, HTA-yttrande 2014:14

Förbättras hörsel och livskvalitet med aktiva mellanöreimplantat (AMEI, active middle ear implant) jämfört med användning av konventionell extern hörapparat hos patienter med sensorineural...

Amningsbesvär - klipp av tung- och läppband, HTA-yttrande 2018:46

Ger klippning av tung- eller läppband hos barn med amningsproblem bättre effekt på amningen jämfört med att inte klippa?

Analys av laktat i fostervatten under förlossning, HTA-yttrande 2016:31

Kan mätning av laktat i fostervatten (AFL) under förlossning bättre än partogram diagnostisera värksvaghet hos fullgångna förstföderskor med spontan värkstart, simplexgraviditet och huvudbjudning så...

Analys av laktat i fostervatten under förlossning, HTA-yttrande 2016:31

Kan mätning av laktat i fostervatten (AFL) under förlossning bättre än partogram diagnostisera värksvaghet hos fullgångna förstföderskor med spontan värkstart, simplexgraviditet och huvudbjudning så...

Anastesi vid akut operation för höftfraktur, HTA-yttrande 2021:61

Anestesiformer och tidsramar vid akut operation för höftfraktur hos patienter med blodförtunnande behandling.

Anpassat andningsstöd, neurally adjusted ventilatory assist (NAVA), vid respiratorbehandling, HTA-yttrande 2014:16

Finns kliniska fördelar med NAVA jämfört med tryckunderstödd ventilation?

Användning av Frestyle libre glukosmätare vid diabetes, HTA-yttrande 2015:25

Finns evidens för användning av Freestyle libre glukosmätare vid diabetes?

Användning av servoventilator för behandling av sömnapnesyndrom, HTA-yttrande 2013:6

Användning av servoventilator för behandling av sömnapnésyndrom.

Artroskopisk operation vid femoro-acetabulär inklämning, HTA-yttrande 2016:30

Får yngre personer med ljumsksmärtor och slätröntgendiagnostiserad ”cam” och/eller ”pincher” i höftleden smärtfrihet i mer än 6 månader efter artroskpisk behandling och minskar därefter risken för...

Ballongvidgning vid kronisk bihåleinflammation, HTA-yttrande 2016:28

Är vidgning med ballong av öppningarna till näsans bihålor bättre än ”functional endoscopic sinus surgery” (FESS) vid kronisk bihåleinflammation?

Barnfetma, HTA-yttrande 2016:27

Finns vetenskapligt underlag för att VLCHF- eller LCHF-diet är lämplig behandling för barn och ungdomar med övervikt/fetma eller diabetes mellitus avseende viktnedgång, biverkningar och metabol...

Behandling av barn med torticollis, HTA-yttrande 2017:35

HTA-yttrande, kiropraktik med manuell behandling av barn med torticollis.

Bollväst, HTA-yttrande 2015:21

Är bollväst en bra behandling vid ADHD?

Broskskada efter trauma i knän, HTA-yttrande 2017:36

Är osteokondral autolog transplantation eller kondrocyt-implantation mer lämpligt som behandling än mikrofrakturering vid 1-4 cm 2 stor solitär broskskada efter trauma i knän hos person yngre än 40...

Desinfektionsproppar eller manuell desinfektion (t.ex. scrub-the-hub) för att förhindra infektioner via central venaccess, HTA ytrrande 2018:48

Är desinfektionspropp bättre än, eller likvärdigt med, manuell desinfektion av injektionsmembran för att förebygga kateterrelaterad infektion?

Dialysfrekvens, HTA-yttrande 2013:8

Vilken evidens finns för att dialysera mer frekvent än tre gånger i veckan?

Elektrisk stimulering med interferensström vid ”frozen shoulder”, HTA-yttrande 2016:32

Resulterar stimulering med interferensström (interferent current – IFC) vid ”frozen shoulder” i bättre aktivitetsförmåga och mindre smärta?

Elektrostimulering vid migrän, HTA yttrande 2018:47

Kan transkutan supraorbital elektrostimulering förebygga migränanfall hos personer med två eller fler migränanfall per månad?

Evidensläget för ljusterapi vid depression, HTA-yttrande 2014:11

Evidensläget för ljusterapi vid depression.

Evidensläget för preoperativ patientdusch med klorhexidintvål, HTA-yttrande 2013:10

Vilket är evidensläget för preoperativ patientdusch med klorhexidintvål?

Främre bukväggsbråck, HTA-yttrande 2015:20

Är biologiska nät vid operation av okomplicerade främre bukväggsbråck jämförbara med syntetiska nät med avseende postoperativa infektioner och/eller recidiv?

Högintensiv laserbehandling vid lateral epikondalgi (tennisarmbåge), HTA-yttrande 2016:26

Är högintensiv laserbehandling bättre än annan tillgänglig behandling vid lateral epikondalgi (tennisarmbåge) avseende smärta och funktion?

Hörselskydd vid ljudöverkänslighet ASD, HTA-yttrande 2018:43

Kan formgjutna öronproppar eller andra hörselskydd minska obehag, oro och funktionsnedsättande reaktioner relaterat till ljudexponering hos personer med autismspektrumtillstånd och ljudöverkänslighet?...

Icke invasivt andningsstöd med högflödesgrimma till barn i hemmet, HTA-yttrande 2018:42

Är andningsunderstöd till barn med långvarig andningssvikt med Airvo/Optiflow – högflödesgrimma (HFNC), eller jämförbar produkt, i hemmet bättre än, eller likvärdigt, än andra befintliga alternativ?

Innowalk, HTA-yttrande 2015:22

Kan hjälpmedlet InnoWalk förbättra funktionsnivå och livskvalitet hos barn med svåra funktionshinder?

Kiropraktik-Kolik, HTA-yttrande 2016:33

Är kiropraktik bättre än rådgivning som terapi av barn med ”spädbarnskolik”?

Kolorektala levermetastaser, HTA-yttrande 2015:18

Förblir kolorektala levermetastaser under kontroll (recidivfrihet) minst ett år efter termisk behandling med RFA?

Laminärt luftflöde för behandling av astma, HTA-utlåtande 2012:2

Kan behandling nattetid med temperaturkontrollerat filtrerat kylt vertikalt laminärt luftflöde som tillägg till medikamentell underhållsbehandling förbättra sjukdomsgrad och välbefinnande hos...

LUCAS Mekanisk hjärtkompression vid hjärtstopp utanför sjukhus, HTA-yttrande 2014:15

Är mekanisk hjärtkompression att föredra framför manuell vid hjärtstopp utanför sjukhus och under transport med avseende på överlevnad?

Lycra ortos som effektiv behandlingsmetod, HTA-yttrande 2021:62

Är hel- eller halvkropps Lycra ortoser en effektiv och kostnadsmotiverande behandlingsmetod för att undvika att leder hamnar i ytterläge och ger luxationer hos patienter med bland annat komplex...

Mandometer, HTA-yttrande 2015:24

Är behandling med Mandometer metoden vid anorexia nervosa och bulimia nervosa lika bra eller bättre än annan tillgänglig behandling?

Melody-klaff, HTA-yttrande 2015:23

Insättning av kateterburen Melody-klaff hos barn med tidigare opererad hjärtmissbildning - Är detta ett etablerat ingrepp att breddinföra eller att betrakta som forskning?

Minskar risken för postoperativa infektioner efter användning av vancomycin? HTA-yttrande 2014:12

Minskar risken för postoperativa infektioner efter användning av vancomycin lokalt på allograf under operation för patienter med svåra multiligamentskador?

Nappanvändning under första levnadsveckan, HTA-yttrande 2017:40

Leder nappanvändning under första levnadsveckan till en sämre etablering av helamning och risk för kortare amningstid?

Obstruktivt sömnapnésyndrom, HTA-yttrande 2013:6

Användning av servoventilator för behandling av sömnapnésyndrom.

Optiplug®, HTA-yttrande 2014:13

Finns det ökad risk för osteolys och därmed ökad risk för fraktur för patienter där Optiplug® använts peroperativt? Finns det underlag för beslut om utökad uppföljning av höftopererade patienter där...

OSAS, HTA-yttrande 2016:34

Resulterar operation med uvulopalatopharyngoplastik (UPPP) av vuxna med ”obstruktivt sömnapnésyndrom” (OSAS) i reduktion av ”apnoea-hypopnea index” (AHI), bättre livskvalitet och mindre dagtrötthet?

Perifer nervstimulering av occipitala nerver vid kronisk migrän, HTA-yttrande 2013:7

Vill SLL anta behandlingsmetoden occipital nervstimulering (ONS) för att behandla patienter med kronisk migrän?

Pilonidalsinus, HTA-yttrande 2017:39

Kan hårborttagning med laser eller intensivt pulserat ljus (IPL) fungera som sekundärprevention vid Pilonidalsinus sjukdom?

PRP-behandling vid tendinopatier (besvär från senor) eller knäartros, HTA-yttrande 2020:54

Är PRP-behandling (injektion av koncentrerade blodplättar) vid långvariga (icke-akuta) tendinopatier (besvär från senor) eller knäartros effektivt jämfört med konventionell behandling?

Pulserande elektromagnetisk energi (PEME) vid behandling av icke specifik smärta i ländryggen, HTA-yttrande 2016:29

Resulterar behandling med pulserande elektromagnetisk energi (PEME) av icke specifik smärta i ländryggen i mindre smärta och bättre aktivitetsförmåga?

Pulserande elektromagnetisk energi vid behandling av icke specifik smärta i låndryggen, HTA-yttrande 2016:29

Resulterar behandling med pulserande elektromagnetisk energi av icke specifik smärta i ländryggen i mindre smärta och bättre aktivitetsförmåga?

Pulserande ultraljud och benläkning, HTA-yttrande 2018:45 HTA.pdf

Förbättrar Low Intensity Pulsed UltraSound (LIPUS) läkning av frakturer, kirurgiska ingrepp i benvävnad (osteotomier) och steloperationer (artrodeser) jämfört med när LIPUS inte används, dels för...

Radiofrekvensbehandling av icke-allergisk kronisk nästäppa, HTA-yttrande 2016:36

RFA,nästäppa

Riktlinjer för procedurrelaterad propofolsedering inom SLL, HTA yttrande 2013:4

Riktlinjer skall gälla för användning av procedurrelaterad sedering utan närvaro av anestesipersonal inom Stockholms läns landsting.

Ryggmärgsstimulering vid svår neuropatiskt ryggsmärta, HTA-yttrande 2015:17

Ryggmärgsstimulering vid svår neuropatiskt ryggsmärta.

Screening av osteoporos, HTA-yttrande 2013:5

Minskar screening för osteoporos (med DXR, Sectra) risken för fraktur?

Terapi med terapihund framförallt för barn med autism, HTA-yttrande 2013:9

Terapi med hjälp av en s k terapihund, framförallt för barn med autism. Vilken evidens finns för denna terapiform?

Thermablate®-behandling av rikliga menstruationsblödningar, HTA-utlåtande 2011-01-31

Är poliklinisk behandling med Thermablate® av kvinnor med avslutad familjebildning och rikliga menstruationsblödningar lika bra eller bättre än sedvanlig behandling med Thermachoice® avseende...

Tågång och tyngder, HTA-yttrande 2019:52

Är behandling med tyngder på fötterna effektiv vid tillståndet idiopatisk tågång hos barn?

Utredning av autonom dysfunktion vid Rett syndrom, HTA-utlåtande 2013:3

Är den diagnostiska tillförlitligheten för bedömning av autonom dysfunktion hos individer med Rett syndrom vid Rett Center i Östersund likvärdig utredning enligt internationellt accepterade...

Walkaide, HTA-Yttrande 2019:49

Har FES, t ex av märket WalkAide någon effekt vid droppfot eller bensvaghet efter stroke/CP och är den bättre eller sämre än standardbehandling med AFO eller så kallad skena?

Ångvaporisering vid BPH, HTA-yttrande 2018:44

Är ångvaporisering vid symptomgivande benign prostatahyperplasi bättre än, eller likvärdigt, sedvanlig kirurgisk behandling?