Till start

Vårdgivarguiden

Sökträffar

Airsonett vid svårt atopiskt eksem, HTA-yttrande 2019:50

Fungerar Airsonett på indikation atopiskt eksem hos framförallt barn?

Amningsbesvär - klipp av tung- och läppband, HTA-yttrande 2018:46

Ger klippning av tung- eller läppband hos barn med amningsproblem bättre effekt på amningen jämfört med att inte klippa?

Anastesi vid akut operation för höftfraktur, HTA-yttrande 2021:61

Anestesiformer och tidsramar vid akut operation för höftfraktur hos patienter med blodförtunnande behandling.

Behandling av barn med torticollis, HTA-yttrande 2017:35

HTA-yttrande, kiropraktik med manuell behandling av barn med torticollis.

Broskskada efter trauma i knän, HTA-yttrande 2017:36

Är osteokondral autolog transplantation eller kondrocyt-implantation mer lämpligt som behandling än mikrofrakturering vid 1-4 cm 2 stor solitär broskskada efter trauma i knän hos person yngre än 40...

Desinfektionsproppar eller manuell desinfektion (t.ex. scrub-the-hub) för att förhindra infektioner via central venaccess, HTA ytrrande 2018:48

Är desinfektionspropp bättre än, eller likvärdigt med, manuell desinfektion av injektionsmembran för att förebygga kateterrelaterad infektion?

Elektrostimulering vid migrän, HTA yttrande 2018:47

Kan transkutan supraorbital elektrostimulering förebygga migränanfall hos personer med två eller fler migränanfall per månad?

Hörselskydd vid ljudöverkänslighet ASD, HTA-yttrande 2018:43

Kan formgjutna öronproppar eller andra hörselskydd minska obehag, oro och funktionsnedsättande reaktioner relaterat till ljudexponering hos personer med autismspektrumtillstånd och ljudöverkänslighet?...

Icke invasivt andningsstöd med högflödesgrimma till barn i hemmet, HTA-yttrande 2018:42

Är andningsunderstöd till barn med långvarig andningssvikt med Airvo/Optiflow – högflödesgrimma (HFNC), eller jämförbar produkt, i hemmet bättre än, eller likvärdigt, än andra befintliga alternativ?

Lycra ortos som effektiv behandlingsmetod, HTA-yttrande 2021:62

Är hel- eller halvkropps Lycra ortoser en effektiv och kostnadsmotiverande behandlingsmetod för att undvika att leder hamnar i ytterläge och ger luxationer hos patienter med bland annat komplex...

Nappanvändning under första levnadsveckan, HTA-yttrande 2017:40

Leder nappanvändning under första levnadsveckan till en sämre etablering av helamning och risk för kortare amningstid?

Pilonidalsinus, HTA-yttrande 2017:39

Kan hårborttagning med laser eller intensivt pulserat ljus (IPL) fungera som sekundärprevention vid Pilonidalsinus sjukdom?

PRP-behandling vid tendinopatier (besvär från senor) eller knäartros, HTA-yttrande 2020:54

Är PRP-behandling (injektion av koncentrerade blodplättar) vid långvariga (icke-akuta) tendinopatier (besvär från senor) eller knäartros effektivt jämfört med konventionell behandling?

Pulserande ultraljud och benläkning, HTA-yttrande 2018:45 HTA

Förbättrar Low Intensity Pulsed UltraSound (LIPUS) läkning av frakturer, kirurgiska ingrepp i benvävnad (osteotomier) och steloperationer (artrodeser) jämfört med när LIPUS inte används, dels för...

Radiofrekvensbehandling av icke-allergisk kronisk nästäppa, HTA-yttrande 2017:36

Resulterar radiofrekvensbehandling (RFA) av icke allergisk kronisk nästäppa i bättre luftpassage och subjektivt mindre besvär jämfört med intranasal steroidbehandling (INS)?

Tågång och tyngder, HTA-yttrande 2019:52

Är behandling med tyngder på fötterna effektiv vid tillståndet idiopatisk tågång hos barn?

Walkaide, HTA-Yttrande 2019:49

Har FES, t ex av märket WalkAide någon effekt vid droppfot eller bensvaghet efter stroke/CP och är den bättre eller sämre än standardbehandling med AFO eller så kallad skena?

Ångvaporisering vid BPH, HTA-yttrande 2018:44

Är ångvaporisering vid symptomgivande benign prostatahyperplasi bättre än, eller likvärdigt, sedvanlig kirurgisk behandling?

Visar 1-18/18