Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Metodrådets uppdrag är att stödja vårdgivarna i att göra en systematisk, vetenskaplig utvärdering enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Organisation

Metodrådet HTA

Kristina Tedroff | Docent, överläkare

Medicinsk rådgivare

Johan Thor | Docent, överläkare

Medicinsk rådgivare

Christina Lindberg

Informationsspecialist

Kvalitetsrådet

Johannes Blom | Medicine doktor, överläkare

Medicinsk rådgivare, enhetschef Vårdgivarstöd

Peter Gunvén | Docent, överläkare

Inspektionen för vård och omsorg

Thomas Kunze | Verksamhetschef

Medicin- och rehabkliniken, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotland

Olof Nyrén | Professor

Karolinska Institutet

Agneta Pettersson | Civilingenjör, projektledare

SBU - kunskapscentrum för hälso- och sjukvården

Niklas Zethraeus | Ekonomie doktor

Senior forskare i hälsoekonomi, Karolinska Institutet

Från Metodrådet:

Kristina Tedroff, Johan Thor, Christina Lindberg.

Specialitetsråden inom Stockholms Medicinska Råd

De har en viktig funktion genom att fånga upp nya metoder för utvärdering, tillsätta HTA-grupper och genomföra fattade beslut efter HTA processen.

Metodrådet tar tillsammans med aktuellt specialitetsråd ställning till frågans relevans och analyserbarhet, med andra ord om en HTA-utvärdering behövs och är möjlig. Om så är fallet engageras specialitetsrådet för fortsatta aktiviteter.

Finns det skäl att starta en HTA-utvärdering får specialitetsrådet i uppgift att tillsätta en HTA-grupp, som sedan får stöd av medarbetarna inom Metodrådet i genomförandet av utvärderingen.

HTA-gruppen bör bestå av 3-5 personer och bör om möjligt vara tvärprofessionellt sammansatt. Minst hälften av deltagarna bör vara disputerade. Det är viktigt att de som utsetts av sina chefer ges praktiska förutsättningar för att genomföra arbetet vilket kan bli upp till 40 timmar per deltagare.

Om du har erfarenheter av evidensbaserad medicin och vill bidra i vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss!

 

  • Uppdaterad: 15 november 2018
  • Faktagranskad: 1 oktober 2018
  • Redaktör: Johan Sjöstrand
  • Faktagranskare: Johan Thor, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen