Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Metodrådets uppdrag är att klarlägga kunskapsläget kring metoder och processer i vården genom systematisk utvärdering av tillgänglig vetenskaplig litteratur,  Health Technology Assessment, HTA. Metodrådet startades 2009, under ledning av docent Elisabeth Persson, efter beslut i Landstingsstyrelsen (LS 0812-1179).

Organisation

Metodrådet HTA

Johan Thor|Docent, överläkare, medicinsk rådgivare

Eva Fjellgren|Informationsspecialist

Claes Lennmarken|Medicinsk rådgivare

Sigurd Vitols|Medicinsk rådgivare

Regionala programområdesgrupper (RPO) inom Stockholm Gotlands Medicinska Råd

RPO har en viktig funktion genom att identifiera behov av utvärdering av metoder inom deras områden, föreslå sakkunniga till HTA-grupper och sprida färdiga HTA-rapporter.
Metodrådet tar tillsammans med aktuellt RPO ställning till om en HTA-utvärdering behövs och är möjlig.

En HTA-grupp bör bestå av 3-5 personer och bör om möjligt vara tvärprofessionellt sammansatt. Minst hälften av deltagarna bör vara disputerade. Det är viktigt att de som utsetts av sina chefer ges praktiska förutsättningar för att genomföra arbetet vilket kan omfatta upp till 40 timmar per deltagare.

Om du har erfarenheter av evidensbaserad medicin och vill bidra i vår verksamhet är du varmt välkommen att kontakta oss!

  • Uppdaterad: 31 maj 2022

  • Faktagranskad: 25 januari 2021

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Johan Thor, Metodrådet Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen