Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Alla som arbetar med hälso- och sjukvård inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland kan ställa en fråga till Metodrådet. Frågan ska vara förankrad hos närmaste chef.

För att få svar inom rimlig tid måste frågan vara fokuserad och inte för omfattande.

Nominera din fråga och ange:

 • vad du vill utvärdera: vilken intervention/metod gäller frågeställningen?
 • vad frågan avser: prevention, diagnostik, behandling, omvårdnad, annat
 • om frågan gäller införande av en ny metod, tillägg av en ny indikation, avveckling av en etablerad metod, annat
 • vilken förväntad nytta har patienter av den föreslagna metoden?
 • vilken patientgrupp/population berörs av metoden ifråga?
 • vilken intervention/metod är dagens jämförelsealternativ?
 • vilka utfallsmått kommer vara av intresse?
 • dina kontaktuppgifter

Skicka din fråga via e-post till: metodradet.hsf@regionstockholm.se

 • Uppdaterad: 4 februari 2021

 • Faktagranskad: 4 februari 2021

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Johan Thor, Metodrådet Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen