Till start

Vårdgivarguiden

Metodrådet

Kristina Tedroff | Docent, överläkare, medicinsk rådgivare

Johan Thor | Docent, överläkare, medicinsk rådgivare

Maria Kinderås | Hälsoekonom

Claes Lennmarken | Medicinsk rådgivare

Eva Fjellgren | Informationsspecialist

Besöksadress

Lindhagensgatan 98, Stockholm

E-post

metodradet.hsf@sll.se

Postadress

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Avdelningen Kunskapsutveckling, Enheten för kunskapsstyrning och -stöd
Box 6909
102 39 Stockholm

  • Uppdaterad: 4 februari 2021

  • Faktagranskad: 4 februari 2021

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Johan Thor, Metodrådet Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen