Till start

Vårdgivarguiden

Metodrådet Region Stockholm - Gotland

Metodrådet Region Stockholm - Gotland är en regional funktion för utvärdering av kunskapsläget kring nya och ifrågasatta metoder och processer inom vården.

Metodrådets uppdrag är att stödja regionala intressenter i att göra en systematisk, vetenskaplig utvärdering enligt den metodik som används av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Kristina Tedroff | Docent, överläkare

Medicinsk rådgivare

Johan Thor | Docent, överläkare

Medicinsk rådgivare

Christina Lindberg

Informationsspecialist

Kvalitetsrådet

Johannes Blom | Medicine doktor, överläkare

Medicinsk rådgivare, enhetschef Vårdgivarstöd

Peter Gunvén | Docent, överläkare

Inspektionen för vård och omsorg

Thomas Kunze | Verksamhetschef

Medicin- och rehabkliniken, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotland

Olof Nyrén | Professor

Karolinska Institutet

Agneta Pettersson | Civilingenjör, projektledare

SBU - kunskapscentrum för hälso- och sjukvården

Niklas Zethraeus | Ekonomie doktor

Senior forskare i hälsoekonomi, Karolinska Institutet

Specialitetsråden inom Stockholms Medicinska Råd 


Råden har en viktig funktion genom att fånga upp nya metoder för utvärdering, föreslå deltagare i HTA-grupper samt att sprida och tillämpa kunskap från HTA-projekt.

Metodrådet tar tillsammans med aktuellt specialitetsråd ställning till frågans relevans och analyserbarhet, med andra ord om en HTA-utvärdering behövs och är möjlig. Om så är fallet engageras specialitetsrådet för fortsatta aktiviteter.

Finns det skäl att starta en HTA-utvärdering får specialitetsrådet i uppgift att tillsätta en HTA-grupp, som sedan får stöd av Metodrådet i genomförandet av utvärderingen.

HTA-gruppen

HTA-gruppen bör bestå av 3-5 personer med relevant kompetens. Minst hälften av deltagarna bör vara disputerade. Det är viktigt att de som utsetts av sina chefer ges praktiska förutsättningar för att genomföra arbetet vilket kan ta upp till 40 timmar per deltagare.

Om du har erfarenheter av evidensbaserad medicin och vill bidra i vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss!

  • Uppdaterad: 15 november 2018
  • Faktagranskad: 1 september 2019
  • Redaktör: Johan Sjöstrand
  • Faktagranskare: Johan Thor, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen