Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
 • Anestesiform vid höftfraktur
  Vilken anestesiform är bäst för patienter med höftfraktur som står på antikoagulantia?

  Frågeställare: Spesak i ortopedi Karl Åke Jansson, Tema Trauma och reparativ medicin, Karolinska Universitetssjukhuset

  Ansvarig: Claes Lennmarken, medicinsk rådgivare, HSF

 • Ballongdilatation örontrumpet

  Frågeställare: Christina Larsson, överläkare, specialist i Öron-, näs- och halssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset

  Ansvarig: Johan Thor, docent, överläkare, medicinsk rådgivare, HSF

 • Osseointegrerade implantat eller hylsprotes efter lårbensamputation

  Frågeställare: Sari Ponzer och Karl Åke Jansson, Specialsakkunniga i ortopedi

  Ansvarig: Johan Thor, docent, överläkare, medicinsk rådgivare, HSF

 • Hemtest jämfört med test på vårdmottagning för sexuellt överförda infektioner

  Frågeställare: Jenny Stenkvist, Smittskydd Stockholm, Region Stockholm

  Ansvarig
  : Maria Kinderås, hälsoekonom, HSF

 • Migrän – uppdatering av kunskapsläget kring extern elektrostimulering

  Frågeställare: Ingela Nilsson Remahl, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

  Ansvarig: Kristina Tedroff, docent, överläkare, medicinsk rådgivare, HSF
 • Uppdaterad: 4 maj 2021

 • Faktagranskad: 4 februari 2021

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Johan Thor, Metodrådet Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen