Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Osseointegrerade implantat eller hylsprotes efter lårbensamputation

Frågeställare: Sari Ponzer och Karl Åke Jansson, Specialsakkunniga i ortopedi
Ansvarig: Johan Thor, docent, överläkare, medicinsk rådgivare, HSF

Hemtest jämfört med test på vårdmottagning för sexuellt överförda infektioner

Kontaktperson: Sigurd Vitols, medicinsk rådgivare, Metodrådet Stockholm Gotland

Frågeställare: Jenny Stenkvist, Smittskydd Stockholm, Region Stockholm
Ansvarig: Maria Kinderås, hälsoekonom, HSF

Behandling av svårläkta sår: ljusbehandling, silverförband, PHMB, nutritionstillskott (arginin)

Kontaktperson: Claes Lennmarken, medicinsk rådgivare, Metodrådet Stockholm Gotland

Robotkirurgi för barn med urinvägsmissbildningar

Kontaktperson: Claes Lennmarken, medicinsk rådgivare, Metodrådet Stockholm Gotland

Kontakt

  • Uppdaterad: 7 april 2022

  • Faktagranskad: 7 april 2022

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Johan Thor, Metodrådet Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen