För varje HTA-rapport utses minst två externa granskare med kompetens inom evidensbaserad medicin

Granskarens uppgift är att: 

  • läsa och granska den litteratur HTA-gruppen tagit ställning till
  • läsa och granska HTA-protokollet
  • ge feedback till projektgruppen enligt särskild mall.

Granskningsmallar