Till start

Vårdgivarguiden

För mer omfattande HTA-rapporter utses 1-2 externa granskare med kompetens inom evidensbaserad medicin. HTA-rapportens Innehållsdeklaration visar om externa granskare deltagit.  

Granskarens uppgift är att:

  • läsa och granska den litteratur HTA-gruppen tagit ställning till
  • läsa och granska HTA-protokollet
  • ge feedback till HTA-gruppen enligt mallen Granskningsutlåtande – HTA-rapport.
  • Uppdaterad: 19 februari 2021

  • Faktagranskad: 19 februari 2021

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Johan Thor, Metodrådet Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen