För att utvärdera litteratur i ett projekt använder vi följande mallar:

GRADE – internationellt utvärderingssystem

Övriga verktyg

HTA - jävsblankett