Till start

Vårdgivarguiden

För att utvärdera litteratur i ett projekt använder vi följande mallar:

GRADE – internationellt utvärderingssystem

Evidensbedömning Grade - SBU

SBU använder Grade för att gradera styrkan i det vetenskapliga underlaget.

Grade Working Group

The Grade working Groups webbplats.

Övriga verktyg

SBU:s miniordlista

Förklaringar av termer för utvärdering av medicinska metoder.

Granskningsutlåtande om HTA-rapport

Blankett för granskningsutlåtande om en HTA-rapport.

HTA - jävsblankett

Beräkningsstöd

Beräkningsstöd från Centre for evidence based medicine.