Brödsmule-navigation

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset har i uppdrag att bygga upp ett kunskapscentrum för matallergi hos barn. Huvudfokus för kunskapscentret är att öka hälso- och sjukvårdens kunskaper kring matallergi.

I uppdraget ingår även att se över vårdprogram och utveckla egenvårdsutbildningar för patienter och anhöriga.

Utbildning

Kunskapscentret har även samarbeten med Akademiskt primärvårdscentrum/SLSO och Barnhälsovårdsenheten i Stockholm/Södersjukhuset. Flera utbildningar för vårdpersonal kommer att ske under 2020. Egenvårdsutbildningar för patienter och anhöriga planeras till våren 2020.

Kommande utbildningar inom området:

Kontakt

Om du har frågor angående någon av våra utbildningar kontakta:    
matallergibarn.sodersjukhuset@sll.se

Ansvarig för kunskapscentret är Caroline Nilsson, barnallergolog.