Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset har i uppdrag att bygga upp ett kunskapscentrum för matallergi hos barn. Huvudfokus för kunskapscentret är att öka hälso- och sjukvårdens kunskaper kring matallergi.

I uppdraget ingår även att se över vårdprogram och utveckla egenvårdsutbildningar för patienter och anhöriga.

Utbildning

Kunskapscentret har även samarbeten med Akademiskt primärvårdscentrum/SLSO och Barnhälsovårdsenheten i Stockholm/Södersjukhuset. Flera utbildningar för vårdpersonal kommer att ske under 2020. Egenvårdsutbildningar för patienter och anhöriga planeras till hösten 2020.

Komponenthandboken

Den tredje versionen av Komponenthandboken: Molekylär (komponentbaserad) allergidiagnostik med fokus på matallergi är nu tillgänglig. Denna version är framtagen av Kunskapscentrum Matallergi Barn vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset tillsammans med 17 kliniskt verksamma medförfattare. Handboken är som tidigare ingen fullständig vetenskaplig redogörelse utan baserad på egna erfarenheter och vetenskaplig litteratur.

Handboken är tänkt att användas i klinisk praxis till nytta för patienten, och som ett hjälpmedel till förbättrad och mer riktad allergidiagnostik. Vi tror också att patientinformationen kan bli tydligare genom uppdaterad kunskap via handboken. 

Boken kommer inte att tryckas utan endast att finnas i webbformat. 

Komponenthandboken

Molekylär (komponentbaserad) allergidiagnostik med fokus på matallergi. Version 3, 2020.

Kontakt

Om du har frågor angående någon av våra utbildningar kontakta:    
matallergibarn.sodersjukhuset@sll.se

Ansvarig för kunskapscentret är Caroline Nilsson, barnallergolog.

  • Uppdaterad: 31 mars 2020
  • Faktagranskad: 11 mars 2019
  • Redaktör: Britta Manninen
  • Faktagranskare: Randi Sandhalla Niklasson, Kunskapscentrum för matallergi