Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För närvarande finns det 108 Nationella Kvalitetsregister i drift med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Ytterligare register planeras eller är under uppbyggnad. Idag är Sverige utan tvekan ett föregångsland vad gäller att följa kvaliteten för patienterna och på många håll byggs det upp liknande system.

De Nationella Kvalitetsregistren innehåller information om patienters diagnoser, behandlingar och hälsoresultat. Det går att se resultat för olika patientgrupper. 

Kvalitetsregister startas av vårdgivarna för att:

 • följa en patientgrupp över tid
 • göra jämförelser inom och mellan enheter
 • utvärdera olika behandlingsmetoder
 • vara ett stöd i att förbättra vårdens innehåll och kvalitet
 • sprida ny kunskap, till exempel genom forskning.

Det finns inget krav på att patienten måste samtycka för att bli registrerad. Men enligt patientdatalagen ska vårdgivaren informera om registret. Då kan patienten välja om han eller hon vill inte vill delta.

Vårdgivare som har avtal med Region Stockholm har skyldighet att rapportera uppgifterna inom sin verksamhet till Nationella Kvalitetsregister.

Förutom de Nationella Kvalitetsregistren finns ett stort antal andra lokala, regionala och nationella kvalitetsregister. Informationskravet till patienter gäller även dessa register.

På Socialstyrelsen finns också de så kallade hälsodataregistren som är lagstadgade:

QRC Stockholm

QRC Stockholm är ett av landets sex kvalitetscentrum som stöttar start och utveckling av Nationella Kvalitetsregister. QRC Stockholm drivs av Region Stockholm och Karolinska Institutet.

QRC kan hjälpa dig som vill:

 • starta och utveckla ett kvalitetsregister
 • använda kvalitetsregister i förbättringsarbete
 • använda kvalitetsregister i forskning
 • utveckla nya verktyg, arbetsmodeller eller beslutsstöd för att använda kunskapen i vården på ett effektivare sätt.

Kontakt

Susanna Lagersten | Enhetschef

Läs mer

Kvalitetsregistercentrum - QRC Stockholm

Stöttar start och utveckling av Nationella Kvalitetsregister i Stockholms läns landsting.

 

 • Uppdaterad: 16 juni 2020

 • Faktagranskad: 18 februari 2019

 • Redaktör: Björn Nordlund

 • Faktagranskare: Lillemor Bergström , Hälso- och sjukvårdsförvaltningen