Till start

Vårdgivarguiden

Kreativ metod för att locka fram idéer, lösningar på problem eller svar på frågor.

En mötesteknik som innebär att alla deltagare blir delaktiga.

Tre typer av mått som kompletterar varandra genom att fånga olika perspektiv.

Kartlägger och visualiserar tänkbara orsaker till vissa effekter, utfall eller problem.

Ger visuell beskrivning av en process.

Beskriv förbättringsarbetet på ett kärnfullt och intresseväckande vis.

Första steget i ett förbättringsarbete.

En viktig utgångspunkt i förbättringsarbetet.

Metod för att välja idéer att arbeta vidare med.

Metod för att testa och utveckla förbättringsidéer.

Metod för att prioritera och välja bland förbättringsidéer.

Metod för att standardisera och införa nya arbetssätt.

Strukturerad samtalsmodell som stöd för att gå från problem till mål och handling.

  • Uppdaterad: 14 mars 2022

  • Faktagranskad: 14 mars 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Jenny Björk, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen