Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Centrum för cancerrehabilitering (CCR) tar emot vuxna patienter med cancersjukdom som efter avslutad primärbehandling har behov av specialiserad cancerrehabilitering.

Vid CCR, som bedrivs på Sabbatsbergs sjukhus, arbetar man i multiprofessionella team och erbjuder patienterna en personcentrerad rehabilitering i öppenvård. Verksamheten tar emot patienter med olika sorters cancersjukdomar och har även ett specifikt team för bäckencancerrehabilitering.

Rehabiliteringen ska förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Målet är att patienter och deras närstående ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Under rehabiliteringsperioden ska patienten ges stöd till motivation för träning och egenvård. Vårdgivaren ska också aktivt arbeta för en säker överföring till nästa vårdnivå så att patient och närstående upplever vården som både trygg och som en helhet.

Rehabiliteringsinsatserna ska fortgå till dess att patienten kan överföras till nästa vårdnivå eller kan fortsätta sin rehabilitering/träning på egen hand.

I särskilda fall kan CCR även erbjuda specialiserad rehabilitering till patienter som samtidigt är inskrivna i ASiH (Avancerad Sjukvård i Hemmet), se särskild rutin.

Remiss till verksamheten ska var utfärdad av legitimerad läkare eller kontaktsjuksköterska.

Möjlighet till specialiserad rehabilitering vid Centrum för cancerrehabilitering (CCR) kan i enstaka fall erbjudas patienter som samtidigt är inskrivna i ASiH.

Vårdgivare med avtal

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2022. Uppdaterad 22 april 2022.

Kontakt för vårdgivare

Funktionsbrevlåda för frågor om avtalet

Relaterad information

  • Uppdaterad: 22 december 2021

  • Faktagranskad: 22 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Catharina Lernstad, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen