Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Uppdragets mål är att stärka den medicinska vården för vuxna personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Syftet är att öka patientsäkerheten, öka patientnyttan, och följa upp vårdens kvalitet inom gruppen vuxna personer med funktionsnedsättning.

Habiliteringsläkarens uppdrag omfattar konsultation till personal inom habilitering, att öka kompetensen om habilitering, och att samverka med primärvård, psykiatri och övrig specialiserad vård, till exempel genom utvecklingsprojekt, läkemedelsgenomgångar, hälsoundersökningar och hälsosamtal.

Den huvudsakliga målgruppen för habiliteringsläkarens insatser är vårdpersonal som kommer i kontakt med personer med flerfunktionsnedsättning, nedsatt autonomi och kommunikationssvårigheter.

Kontakt

Annika Brar|Habiliteringsläkare

  • Uppdaterad: 21 december 2021

  • Faktagranskad: 21 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Petra Eriksson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen