Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Målgrupp och uppdrag

Målgruppen är vuxna patienter över 18 år med medfödd eller tidigt förvärvad rörelsenedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Uppdraget innefattar:

 • medicinska habiliteringsinsatser till patienten och dennes nätverk i form av bedömning, behandling, råd/stöd, kunskapsöverföring, konsultation och hjälpmedel och avser insatser som målgruppen inte får tillgodosedda från ordinarie vårdgivare.
 • erbjuda insatser vid mottagningen, i patientens hem, arbetsplats eller på annan relevant plats.
 • ge konsultation och annat kunskapsstöd till husläkare eller annan patientansvarig läkare.
 • svara för målgruppens behov av komplexa intyg och hjälpmedel utöver det som är primärvårdens ansvar.
 • förmedla kontakt med specialister i allmänmedicin och organspecialister.
 • förmedla relevant information för att underlätta för andra vårdgivare att ge god och likvärdig vård för målgruppen.
 • förmedla kunskap till blivande specialistläkare, till primärvård och andra specialister samt till annan hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar nära patienten.

Från 2020 ingår verksamheten i Danderyds sjukhusavtal som ett sidouppdrag.

Vårdgivare med avtal

Danderyds sjukhus AB, Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivaren löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Uppföljning enligt sjukhusavtal:

 • Uppdaterad: 19 oktober 2022

 • Faktagranskad: 19 oktober 2022

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Ulla Hansson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen