Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgrupp är barn och ungdomar, 0-18 år eller avslutat gymnasium, med hörselnedsättning och dövhet samt barn och ungdomar med svår tinnitus och deras familjer.

Uppdraget innefattar habilitering i form av audiologisk, medicinsk, pedagogisk, teknisk och psykosocial verksamhet för målgruppen. Insatser kan ske på mottagning, vid hembesök eller i barnets närmiljö, förskola/skola och syftar till att främja barnens hälsa, identitet trygghet och utveckling.

Vårdgivare med avtal

Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk enhet ÖNH Hörsel och Balans

Rapportering och uppföljning

Enligt sidoavtalet i Karolinskas huvudavtal.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avdelningen för somatisk specialistvård.

  • Uppdaterad: 1 september 2022

  • Faktagranskad: 1 september 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Eva Lestner, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen