Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårduppdraget omfattar individuellt och gruppbaserat stöd för att underlätta vardagslivets svårigheter för barn, unga vuxna och föräldrar i familjer med barn med grav funktionsnedsättning.

Vårduppdraget omfattar att utbilda och informera om vad ett liv med kronisk sjukdom innebär.

Vårdgivaren ansvarar för ett individuellt patientrelaterat stöd till barn och familjer i samband med mottagningsbesök och uppföljande samtal samt gruppbaserade stödinsatser för tonåringar med kronisk sjukdom.

Vårdgivaren ska anordna lägerverksamhet och särskilda tonårsmottagningar, föräldragrupper, information och utbildningsverksamhet, samt stöd till kommunala verksamheter som arbetar med barn med grav funktionedsättning.

Vårdgivare med avtal

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Neuropediatriska mottagningen
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
171 76 Stockholm
08 - 517 774 61

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Neuropediatriska mottagningen
141 86 Stockholm
08 - 585 814 75

Ersättning och uppföljning

Enligt avtal:

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avdelningen för somatisk specialistvård.

  • Uppdaterad: 1 september 2022

  • Faktagranskad: 1 september 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Eva Lestner, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen