Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus har ett likartat uppdrag inom klinisk neurofysiologi som i vårdvalet för klinisk neurofysiologi. Uppdraget på Capio S:t Görans sjukhus riktar sig endast till närliggande psykiatriverksamhet.

Uppdraget inom klinisk neurofysiologi innebär att tillhandahålla undersökningar för patienter i alla åldersgrupper, med remiss från öppen- eller slutenvård utanför akutsjukhusens organisation. Tjänsterna utgör ett diagnostiskt stöd till andra specialiteter, i det fall medicinsk indikation föreligger. Undersökningarna kan påvisa och värdera förändringar och funktionsstörningar, främst med elektrofysiologisk metod, inom centrala och perifera nervsystemet, autonoma nervsystemet, muskulaturen och sinnesorganen.

Karolinska Universitetssjukhusets utbud av tjänster är något större än vårdvalets utbud och de har samtidigt ett stort utbildningsuppdrag.

Remissmottagare

Endast psykiatrin på sjukhusområdet kan remittera hit:

Capio S:t Görans sjukhus AB/Fysiologiska kliniken/112 81 Stockholm

Danderyds Sjukhus AB, Fysiologkliniken, 182 88 Stockholm.

08-585 820 40/ Huddinge sjukhus/141 86 Stockholm

08-517 720 33/Karolinska Universitetssjukhuset Solna/171 76 Stockholm

Vårdgivare med avtal

Lista med vårdgivare inom vårdval klinisk neurofysiologi. Gäller från 24 januari 2022.

Leverantörernas tjänsteutbud

Utbud av tjänster inom klinisk neurofysiologi. Gäller från och med 1 januari 2022.

Kontakt för vårdgivare

Karin Almkvist| Avdelningen för Närsjukvård

Vårdval klinisk neurofysiologi

Uppdraget är att tillhandahålla tjänster inom klinisk neurofysiologi som ett diagnostiskt stöd till andra specialiteter. Ansökningshandlingar, checklistor, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

  • Uppdaterad: 18 januari 2022

  • Faktagranskad: 18 januari 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Karin Almkvist, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen