Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om en läkare verksam enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) eller en fysioterapeut verksam enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF) är tillfälligt förhindrad att arbeta heltid ska detta meddelas till hälso- och sjukvårdsförvaltningen genom en ansökan i ARV-portalen. Det är möjligt att ansöka om vikarie vid frånvaro.

Villkor för frånvaro

Frånvaro kan beviljas med anledning av följande orsaker:

  • förestående ålderspensionering
  • sjukdom
  • forskning eller vidareutbildning inom yrkesområdet
  • vård av barn
  • politiskt eller fackligt uppdrag
  • annan orsak.

Observera att det även är möjligt att ansöka om semester med vikarie.

Då hälso- och sjukvårdsförvaltningen kontinuerligt följer upp läkares och fysioterapeuters följsamhet till heltidskravet enligt 8 § LOL och LOF är det viktigt att man meddelar förvaltningen om planerad frånvaro. Beroende på frånvaroorsak ska detta styrkas med giltiga intyg. Se mer om vilka intyg som behövs i "Villkor för frånvaro" nedan.

Frånvaro med anledning av sjukdom ska styrkas med särskilt läkarintyg och ska bifogas ansökan om frånvaro.

Ansökan

För att ansöka om vikariat se menyvalet "Ansökningar" i ARV-portalen.

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

Tänk på att inkomma med din ansökan minst tre veckor innan frånvaroperiodens början. Vid ansökan om frånvaro med vikarie ska samtliga av vikariens uppgifter vara angivna. Ett vikariat kan inte beviljas retroaktivt om inte särskild anledning föreligger.

För mer information samt villkor, se dokument

Uppsägning av vikariat

Ett beviljat vikariat kan sägas upp i förtid av den ordinarie läkaren/fysioterapeuten eller vikarien. En uppsägning ska lämnas in via antingen e-post eller "Meddelande"  i  ARV-portalen och ska innehålla kombikakod.

Kontakt för vårdgivare

Ange kombikakod för snabbare hantering av ditt ärende.

Enheten för enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster

  • Uppdaterad: 25 juli 2023

  • Faktagranskad: 25 juli 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Karin Bengtsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen