Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Inom nationella taxan, LOL och LOF och dess förordningar, finns inte möjlighet att genomföra och debitera digitala vårdmöten. Telefonrådgivning kan dock ersättas.

Regeringen har infört en möjlighet för regioner att medge digitala vårdmöten. Införandet är frivilligt för respektive region, och förutsätter bland annat överenskommelse om normalarvode och övriga villkor för digitala vårdmöten.

Om Region Stockholm skulle komma att införa möjlighet till digitala vårdmöten inom LOL och LOF kommer tydlig information att förmedlas till berörda vårdgivare.

  • Uppdaterad: 4 april 2022

  • Faktagranskad: 17 maj 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Karin Bengtsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen