Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Som läkare verksam enligt LOL eller fysioterapeut verksam enligt LOF har du möjlighet att ansöka om att flytta din verksamhet till en annan lokal. Skicka in en ansökan minst tre månader i förväg.

En grundläggande förutsättning vid flytt är att lokalerna uppfyller kraven på fysisk tillgänglighet, det vill säga att de är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Det är samma krav på lokaler som de som ställs inom vårdvalen vid flyttförfrågningar.

Flytt till lokal som inte är anpassad för personer med funktionsnedsättning kommer alltså inte att godkännas.

Om en lokal inte tidigare granskats och godkänts av Region Stockholm, kommer en lokalinspektion att genomföras på plats av en extern tillgänglighetskonsult på uppdrag av regionen. Detta kommer också att genomföras om det har gått mer än tre år sedan lokalen senast granskades. Inspektionen utgår ifrån checklistan som vårdgivaren har fyllt i vid ansökan.

För att ansöka om flytt av verksamhet se menyvalet ”Ansökningar” i ARV-portalen 2:

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

Flyttpolicy

  • Det är fritt att flytta inom tullarna, det vill säga stadsdelarna Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm och Östermalm, här görs ingen bedömning av vårdutbud.
  • Gemensamt regelverk gällande flytt för såväl de som har samverkansavtal som de som inte har samverkansavtal.
  • Inom fysioterapi bedöms det totala vårdutbudet av verksamma enligt LOF och inom LOV-avtalen. För läkare verksamma enligt LOL bedöms vårdutbudet inom samma specialitet.
  • Att flytta från innerstaden till andra stadsdelar och kommuner är tillåtet, under förutsättning att utbudet lika stort eller lägre i det område dit flytten avses att göras.

Geografisk indelning

  • Vårdutbudet bedöms utifrån indelningen i stadsdelar inom Stockholms kommun.
  • För regionen i övrigt bedöms utifrån respektive kommun.

Riktlinjerna tillämpas från och med 1 juni 2015 och gäller både vårdgivare med eller utan samverkansavtal med rätt till ersättning enligt LOL och LOF.

Ansök om flytt av verksamhet

Sökbar karta över Stockholms län.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

"Kravlista - fysisk tillgänglighet avseende lokaler" gäller i detta fall även för den så kallade nationella taxan.  Checklistan måste bifogas ansökan om flytt av verksamhet.

Kontakt för vårdgivare

Enheten för enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster

Box 30017, 104 25 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 98

Ange kombikakod för snabbare hantering av ditt ärende.

  • Uppdaterad: 2 november 2021

  • Faktagranskad: 2 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Christina Emilson , Hälso- och sjukvårdsförvaltningen