Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Som läkare verksam enligt LOL eller fysioterapeut verksam enligt LOF har du möjlighet att ansöka om att flytta din verksamhet till en annan lokal. Skicka in en ansökan minst tre månader i förväg.

En grundläggande förutsättning vid flytt är att lokalerna uppfyller kraven på fysisk tillgänglighet, det vill säga att de är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Det är samma krav på lokaler som de som ställs inom vårdvalen vid flyttförfrågningar.

Flytt till lokal som inte är anpassad för personer med funktionsnedsättning kommer alltså inte att godkännas.

Om en lokal inte tidigare granskats och godkänts av Region Stockholm, kommer en lokalinspektion att genomföras på plats av en extern tillgänglighetskonsult på uppdrag av regionen. Detta kommer också att genomföras om det har gått mer än tre år sedan lokalen senast granskades. Inspektionen utgår ifrån checklistan som vårdgivaren har fyllt i vid ansökan.

För att ansöka om flytt av verksamhet se menyvalet ”Ansökningar” i ARV-portalen:

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

Ansök om flytt av verksamhet

Sökbar karta över Stockholms län.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

"Kravlista - fysisk tillgänglighet avseende lokaler" gäller i detta fall även för den så kallade nationella taxan.  Checklistan måste bifogas ansökan om flytt av verksamhet.

Kontakt för vårdgivare

Enheten för enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster

Box 30017, 104 25 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 98

Ange kombikakod för snabbare hantering av ditt ärende.

  • Uppdaterad: 16 juni 2023

  • Faktagranskad: 16 juni 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Charlotte Björnmalm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen