Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Läkare och fysioterapeuter som är verksamma enligt LOL och LOF ska fylla i en särskild blankett om skatteförhållanden. Där ska bland annat uppgifter om bolagsform och skatteförhållanden anges. LOL står för lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning och LOF för lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

Uppgifterna ska lämnas in årligen eller så snart något förhållande ändras. Blanketten ska alltid lämnas tillsammans med ändringar av konto.

Lathunden beskriver hur anmälan av nytt utbetalningskonto och kontoändring görs i ARV-portalen.

Kontakt

Frågor kan ställas via e-post till:

Enheten för enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster

Mer information

  • Uppdaterad: 14 september 2023

  • Faktagranskad: 14 september 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Karin Bengtsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen