Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Läkare och sjukgymnaster/fysioterapeuter som är verksamma enligt LOL och LOF ska fylla i en särskild blankett om skatteförhållanden. Där ska bland annat uppgifter om bolagsform och skatteförhållanden anges. LOL står för lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning och LOF för lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

Uppgifterna ska lämnas in årligen eller så snart något förhållande ändras. Blanketten ska alltid lämnas tillsammans med ändringar av konto.

Lathunden beskriver hur anmälan av nytt utbetalningskonto och kontoändring görs i ARV-portalen 2.

Kontakt

Frågor kan ställas till Enheten för enskilda vårdgivare och avdelningsstöd via e-post:

Enheten för enskilda vårdgivare vårdstödjande tjänster

Mer information

  • Uppdaterad: 22 februari 2019

  • Faktagranskad: 6 januari 2019

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Arne Andrevstam, hälso- och sjukvårdsförvaltningen