Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Akut psykiatrisk vård för barn och ungdomar

Krisstöd

Vid behov av krisstöd i samband med akut krisreaktion, till exempel vid förlust eller traumatisk händelse erbjuds detta inom husläkarverksamheternas uppdrag insatser för psykisk hälsa alternativt inom uppdrag utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga.

Lokala barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar (BUP-mottagningar)

Vid akut vårdbehov vardagar dagtid, kontaktar man någon av länets lokala BUP-mottagningar. Telefonnummer till enskild mottagning, se information på 1177.se. De lokala BUP-mottagningarna ansvarar för den akuta vården av barn och ungdomar under 18 år på vardagar mellan klockan 8.00 och 16.00.

Psykiatrisk akutmottagning för barn och ungdomar (BUP Akutenhet)

Länets akutmottagning för barn och ungdomar under 18 år, BUP Akutenhet, är belägen på Södersjukhusets sjukhusområde på Södermalm.
BUP Akutenhet är öppen för besök vardagar klockan 16.00 - 08.00 samt dygnet runt lördag, söndag och helgdagar. Hit kan man ringa eller komma direkt.
Till BUP Akutenhet kommer också patienter med ambulans eller polistransport för bedömning. Vid behov av sluten vård finns detta i direkt anslutning till akutmottagningen, öppen dygnet runt, året runt.

Akut psykiatrisk vård för vuxna

Krisstöd

Vid behov av krisstöd i samband med akut krisreaktion, till exempel vid förlust eller traumatisk händelse erbjuds detta inom husläkarverksamheternas uppdrag insatser för psykisk hälsa.

Psykiatriska jourteam

I länet finns ett antal enheter med psykiatriska jourteam som erbjuder kvalificerad telefonrådgivning och vid behov tidsbokning till besök med kort framförhållning. Telefonrådgivningen är på de flesta enheterna öppen klockan 8.00-22.00 alla dagar i veckan. För öppettider på enskild enhet, se information på 1177.se.

De psykiatriska jourteamen kan vid behov även göra hembesök för akuta bedömningar. De vänder sig såväl till patienter med pågående behandlingskontakt inom specialistpsykiatrin som till nya patienter. De psykiatriska jourteamen har inte alltid tillgång till slutenvård i direkt anslutning, varför patienter med uppenbart behov av slutenvård i dessa fall ibland av jourteamen remitteras eller hänvisas till psykiatriska akutmottagningen.

Psykiatrisk akutmottagning

Psykiatrisk akutmottagning för vuxna är belägen på S:t Görans sjukhusområde på Kungsholmen och är öppen dygnet runt, året runt. Hit kommer patienter med ambulans, psykiatriambulans (PAM) eller polistransport för bedömning. Det går också att söka själv eller tillsammans med närstående vid akuta och allvarliga psykiatriska tillstånd. Vid behov finns möjlighet till slutenvård som ligger i direkt anslutning till akutmottagningen.

 Läs mer

  • Uppdaterad: 22 januari 2024

  • Faktagranskad: 22 januari 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Ulrica Nordström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen