Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tandvård med samma avgift som öppen hälso- och sjukvård

Patienter som har rätt till nödvändig tandvård, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling samt så kallad F-tandvård kan få viss tandvård till samma patientavgifter som gäller för öppen hälso- och sjukvård. Högkostnadsskydd och frikort gäller i dessa fall.

Enhetstaxa 275 kronor gäller för besök hos:

  • tandhygienist
  • allmäntandläkare
  • specialisttandläkare
  • röntgen.

Intyg eller remiss

För att patienten ska ha rätt till tandvård till samma patientavgift som gäller för öppen hälso- och sjukvård krävs att patienten innehar tandvårdsstödsintyg, intyg om F-tandvård eller remiss från läkare inom sjukvården om rätt till tandvård som led i sjukdomsbehandling, i enlighet med gällande anvisningar för tandvårdsstöd till vuxna.

Region Stockholms tandvårdsstöd till vuxna i Stockholms län. Gäller från 15 januari 2023.

Region Stockholms tandvårdsstöd till vuxna i Stockholms län. Gäller från 1 mars 2024.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att patienten inte betalar mer än ett maxbelopp under ett år. Avgiften blir sammanlagt 1 400 kronor. Det gäller alla mottagningar som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

I Region Stockholm tillämpas en elektroniskt hantering av högkostnadsskyddet, vilket innebär att alla patientavgifter som ligger till grund för ett frikort ska registreras via regionens e-frikortstjänst. Vårdgivare som inte är anslutna till e-frikortstjänsten ska uppmana patienten behålla besökskvittot och vända sig till en ansluten vårdgivare som kan hjälpa denne att registrera avgiften i frikortstjänsten.

En patient kan även välja att stå utanför den elektroniska hanteringen av högkostnadsskyddet. Avgifterna stämplas då på ett högkostnadskort (remsa) och frikort utfärdas manuellt. Patienten kan få sitt högkostnadskort på en sjukvårdsmottagning eller vid ett besök hos tandläkare eller tandhygienist.

Observera att du som vårdgivare bara ska notera eller registrera besöksavgifter som gäller nödvändig tandvård, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling samt så kallad F-tandvård.

Frikort

Om patienten når upp till maxbeloppet på 1 400 kronor inom ett år framgår det i e-frikortstjänsten att patienten ska få ett frikort. Det är bara patienter som har rätt till nödvändig tandvård, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling eller tandvård med F-kort som kan få frikort.

Vårdgivare anslutna till e-frikortstjänsten kan hjälpa patienten att beställa ett frikort i pappersform. Frikortet skickas till patientens folkbokföringsadress och kan användas vid kontakt med vårdgivare som inte är anslutna till e-frikortstjänsten.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Box 30202, 104 25 Stockholm

  • Uppdaterad: 12 januari 2024

  • Faktagranskad: 12 januari 2024

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Simon Linnér, hälso- och sjukvårdsförvaltningen