Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tandvårdsenheten är en del av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Tandvårdsenheten planerar, beställer och följer upp tandvårdsverksamheten. Med utgångspunkt från regionfullmäktiges budgetbeslut tecknar tandvårdsenheten avtal med de olika utförarna: Folktandvården Stockholms län AB, Institutionen för odontologi KI och de privata entreprenörerna.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 30202, 104 25 Stockholm

Handläggare barntandvård (knappval 2)

För frågor om barntandvård, till exempel förhandsprövningar och fakturering.

Handläggare vuxentandvård (knappval 3)

För frågor om den vuxentandvård som regionen ersätter, till exempel förhandsbedömning, fakturering och tandvårdsstödsintyg.

Övriga frågor om tandvård

Folktandvårdsupplysningen: 020-687 55 00
Privattandvårdsupplysningen: 020-662 800
Tandläkarhögskolan:  08-524 880 39

  • Uppdaterad: 7 mars 2022

  • Faktagranskad: 1 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Suzana Lundholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen