Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppsökande verksamhet omfattar personer med ett omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov och personer som omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som samtidigt har en beviljad insats. Personerna som omfattas har rätt till avgiftsfri munhälsobedömning i hemmet, samt nödvändig tandvård, till samma avgift som öppen hälso- och sjukvård. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet.

Den uppsökande verksamheten ingår som en del i tandvårdsstödet till vissa äldre och funktionshindrade, som infördes 1 januari 1999. Den berättigade ska få minimerat besvär från tänder och munslemhinna, bibehålla relevant tuggförmåga och utseende. Munhälsotillståndet ska inte försämra allmäntillståndet och inte ge upphov till utökat omvårdnadsbehov.

Utförare

Den uppsökande verksamheten utförs av tandvårdsföretag som har avtal med Region Stockholm. Tandvårdsföretagen ska utföra munhälsobedömning till de berättigade som tackat ja, samt årligen erbjuda och utföra munhälsoutbildning till vård- och omsorgspersonal.

Munhälsobedömningen

Den berättigade ska erbjudas avgiftsfri munhälsobedömning en gång per år. Det är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar som utförs av legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare i ordinärt boende eller på särskilt boende.

Syftet är att ge individuella råd om munhygien till patienten och den som sköter omvårdnaden så att den dagliga munvården utförs, samt att en behovsbedömning av nödvändig tandvård görs. Om personen tackar nej till munhälsobedömning ska personen få ett nytt erbjudande året därpå av kommunen.

Brett samarbete

Regionen har avtal med flera tandvårdsföretag som utför den uppsökande verksamheten. Tandvårdsenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen samarbetar med samtliga kommuner och stadsdelar kring de årliga munhälsobedömningarna.

Länets kommuner eller stadsdelar identifierar de personer som omfattas av verksamheten. Kommunen och regionens utförare av den uppsökande verksamheten ska tillsammans planera och genomföra uppdraget.

Kommunen och tandvårdsföretagen genomför den uppsökande verksamheten i sex steg

Region Stockholms tandvårdsstöd till vuxna i Stockholms län. Gäller från 1 mars 2024.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Box 30202, 104 25 Stockholm

  • Uppdaterad: 1 mars 2024

  • Faktagranskad: 14 september 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Simon Linnér, hälso- och sjukvårdsförvaltningen