Till start

Vårdgivarguiden

Nytta

Invånaren kan själv genomföra tester för att få svar på om symtomen hen upplever är tecken på en kronisk sjukdom. Om det visar sig vara det är en tidig upptäckt och snabbt påbörjad behandling bättre för behandlingsresultatet och patientens välbefinnande. Nya test kan enkelt utvecklas för nya riskgrupper.

Tillgängliga test

Så här når invånarna testerna

  • Om invånaren känner till adressen till testerna kan hen klicka sig direkt dit.
  • På faktasidorna på 1177.se om diabetes typ 2, ont i ryggen, ledgångsreumatism och hjärtsvikt erbjuds möjlighet att göra testet för att se om man behöver söka vård för sina besvär. Faktasidorna nås till exempel genom att skriva in sitt symtom i sökrutan på 1177.se.
  • På 1177.se finns testerna under behandlingar och råd, undersökningar jag kan göra själv: Undersökningar du kan göra själv
  • Om patienten googlar på sina symtom eller ordet självtest, kommer hen direkt till testerna.

Efter att testet gjorts

Om invånaren rekommenderas att söka vård finns en länk till inloggning i 1177.se för att söka valfri mottagning.

Anslutning, drift och förvaltning

Checktjänsten ägs och förvaltas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Support

Har du som vårdgivare frågor om eller synpunkter på Checktjänsten, kontakta i första hand din lokala support. Du kan också mejla till forvaltning1177.hsf@regionstockholm.se

  • Uppdaterad: 26 oktober 2021

  • Faktagranskad: 26 oktober 2021

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Per Nilsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen